Analytikerkommentar på PM – SensoDetect har utbildat personal på plats i Bolivia på nya BERA 3.0.2018-02-23

SensoDetect kommunicerar idag i ett pressmeddelande att två anställda på specialistsjukhuset i Santa Cruz (Bolivia), har utbildats och certifierats för användning av BERA 3.0. Installationsprocessen tog därmed 4 dagar, vilket ger en fingervisning om att systemet blivit allt mer användarvänligt.

Den 14 februari kommunicerade SensoDetect att den första leveransen av BERA 3.0 var genomförd. Nu offentliggör Bolaget att två anställda vid specialistsjukhuset i Santa Cruz utbildats och certifierats. Detta är ett steg i ledet mot att verifiera och analysera BERA 3.0s testresultat, mot en redan diagnostiserad patientgrupp.

Utbildningen tog ca 4 dagar, vilket ger en indikation om att systemet blir allt mer användarvänligt. En smidig installationsprocess minskar antalet potentiella flaskhalsar och kortar ned tiden till att systemet används fullt ut. Vilket är en positiv signal.

Läs vår aktieanalys
Läs Bolagets PM