Analytikerkommentar på PM – SensoDetect har levererat BERA 3.0 till Sydkorea2018-05-03

SensoDetect genomför en leverans av BERA 3.0, denna gång till Sydkorea. Är kunden nöjd med de initiala testerna kan leveransen med stor sannolikhet omsättas till ett intäktsdrivande avtal framgent.

SensoDetect meddelar igår 18-05-02 att en BERA 3.0 levererats till Sydkorea. I och med leveransen och utbildningen kommer BERA 3.0 att testas på diagnostiserade patienter för att validera tekniken. Denna leverans anses som ett viktigt steg för SensoDetect i arbetet med att etablera Bolaget på den Sydkoreanska marknaden. I ett scenario där kunden är nöjd med BERA 3.0 kan avtalet, med stor sannolikhet, omsättas till ett intäktsdrivande avtal framgent. SensoDetect har under 2018 levererat (3) BERA 3.0 (Bolivia, England och Sydkorea) i enlighet med den go-to-market-strategi som Bolaget tidigare har kommunicerat.

Kort om den Sydkoreanska marknadslanseringen

Sydkorea är tillsammans med Tyskland, Storbritannien och Bolivia, SensoDetects uttalade fokusmarknad för lansering av BERA 3.0. Bolaget ingick ett Letter of Intent med en Sydkoreansk distributör i december 2017.

Den Sydkoreanska marknaden bedöms vara stor och landet har uppmätt en något högre grad av mental sjukdom om ca 27,6 % i jämförelse med det globala genomsnittet om ca 25 %. Vidare genomför Sydkorea ett krafttag mot mental ohälsa, vilket landet indikerade när budgeten för mental ohälsa ökade ca 2,5x mellan 2010–2014. Sydkorea har med sin befolkningsmängd om ca 51 miljoner, en ca 4,7x större befolkning än Bolivia. Vilket visar på marknadens potential.

 Johan Olson, VD på SensoDetect säger följande i dagens pressmeddelande:

“Detta är ett viktigt steg mot en som jag bedömer det mycket spännande marknad. Sydkorea är ett intressant land på många sätt och har en hög teknisk kunskap vilket jag ser som en fördel i introduktion av ny teknik i en normalt sett konservativ marknad så som Psykiatrin är. Sydkorea har andra regler än EU och vår partner har en vana och kunskap om vägen till godkännande och kan även systemet för “reimbursement” vilket jag värderar högt. Det är alltid enligt min erfarenhet en stor fördel att arbeta med partners som har en ingående kunskap om lokala förhållanden. Sydkorea är ännu inte medlemmar av ASEAN men väl i AKFTA (Asean Korea free trade area) vilket i kommande steg kan öppna nya möjligheter som jag ser det i regionen.”

OM SENSODETECT

SensoDetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga avvikelser och mönster för användning inom främst psykiatrin. Målet är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för sjukvården, samhället, patienter och anhöriga. SensoDetect är sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Bolagets aktie är listad på AktieTorget.

Läs vår aktieanalys