Analytikerkommentar på PM – SensoDetect gör leverans och studie i Ukraina2018-04-20

SensoDetect levererar BERA 3.0 till Ukraina för studier på Schizofreni. Detta är ett tydligt steg mot schizofrenimarknaden för Bolaget. Positiva studieresultat kan vara meriterande för framtida försäljning.

SensoDetect har avtalat med ett av Ukrainas större sjukhus om leverans av BERA 3.0, för en studie om schizofreni. Schizofreni är ett av Bolagets tre fokusområden, tillsammans med ADHD och Autism. Hittills har SensoDetect endast levererat BERA 3.0 för studier och potentiellt intäktsdrivande avtal i England och i Bolivia. Att detta avtal skall omsättas till ett intäktsdrivande avtal antas inte vara i fokus. Detta avtal bör istället ses i ljuset av att Bolaget nu tar ett första steg mot en ny marknad, med ett sjukhus vilket har Schizofreni som specialistområde. Positiva studieresultat kommer att vara meriterande för framtida potentiella avtal.

I Ukraina estimeras ca 450 tusen människor drabbade av någon form av Schizofreni, vilket är strax under Sydkorea och ca 4x fler än i Bolivia. Schizofreni är en komplicerad sjukdom, och de konventionella metoderna för diagnos är både kostsamma och tar lång tid. Detta utsätter ofta patienten för ett onödigt lidande. SensoDetects vision är följande: en person med psykisk ohälsa skall ha möjligheten att diagnosticeras vid läkarbesöket.

Såhär sa Johan Olson, VD i samband med pressmeddelandet:

“SensoDetect är mycket väl förtrogna med Schizofreni marknadens utmaningar inte minst sedan en av våra grundare, Sören Nielzén, är specialist på området. Det har därför varit en av grunderna i bolaget att arbeta med Schizofreni. Det finns en marknad både allmänt och inom rättsmedicinen som vi tidigare gjort en del arbete tillsammans med och det finns all anledning att fortsatt titta på detta med vår nya BERA 3.0. Jag uppfattar därför denna studie som mycket intressant och den kan öppna upp ytterligare marknader både regional och globalt.”

Såhär beskriver SensoDetect sin verksamhet:

“Our Mission: Improve the lives of people with mental illness.

Our Vision: Making ABR profiling tests with SensoDetect technology an integral part of setting diagnosis for mental illness.

Our Value Proposition: SensoDetect provides a complete audiogram for the brainstem, helping health care professional to set psychiatric diagnoses objectively and cost effectively.

This unique offering improves patients’ quality of life and reduces the economic impact on the health care system and society.”

OM SENSODETECT

SensoDetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga avvikelser och mönster för användning inom främst psykiatrin. Målet är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för sjukvården, samhället, patienter och anhöriga. SensoDetect är sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Bolagets aktie är listad på AktieTorget.

Läs vår aktieanalys