Analytikerkommentar på PM SensoDetect – Förhandsbesked om beviljat patent i Kanada2018-05-16

Positivt förhandsbeskedet gällande patent i Kanada stärker SensoDetects patentportfölj. En stark patentportfölj kan motivera ett ökat värde på Bolagets immateriella tillgångar.

SensoDetect kommunicerade 15.05.2018 ett positivt förhandsbesked gällande patentbeviljande i Kanada. Avsiktsförklaringen gäller (1) av de fyra patentfamiljerna i Bolagets patentportfölj, den s.k. ”Brainstem Response-familjen”. Patentansökan omfattar dels ljudstimuli och dels analysdelen, vilket är signifikativt för SensoDetects teknologi. Den kanadensiska marknaden är ca 3x större än bolivianska marknaden, utifrån befolkningsmängd.

Såhär sa Johan Olson, VD på SensoDetect, till oss i samband med pressmeddelandet:

“Kanada är en potentiellt viktig marknad för SensoDetect och vi har väntat på besked om patent ett tag därför är det glädjande att vi nu fått ett förhandsbesked (Notice ofAllowance). Beviljade patent stärker värdet både gentemot kund och för bolaget i stort. Kanadas sjukvård är intressant på många sätt så detta öppnar förhoppningsvis upp nya möjligheter.”


OM SENSODETECT

SensoDetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga avvikelser och mönster för användning inom främst psykiatrin. Målet är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för sjukvården, samhället, patienter och anhöriga. SensoDetect är sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Bolagets aktie är listad på AktieTorget.

Läs vår aktieanalys