Analytikerkommentar på PM – SensoDetect erhåller förhandsbesked om beviljat patent i Singapore2018-03-29

Det positiva förhandsbeskedet gällande beviljat patent i Singapore är ett steg i etableringsarbetet mot den Sydostasiatiska marknaden. Flertalet regionala aktörer med god marknadsnärvaro i Sydostasien har placerat huvudkontoren i Singapore. Genom detta underlag kommer SensoDetect närmre dessa aktörer och hela den Sydostasiatiska marknaden.

SensoDetect kommunicerade 28.03.2017 ett positivt förhandsbesked gällande patentbeviljande i Singapore. Det tillsynes lilla landet i Sydostasien har en stark maktfaktor och är en trendsättare för närliggande länder. VD Johan Olson understryker i pressmeddelandet att Singapore är att anse som en knutpunkt för Sydostasien, vilket kan underlätta etableringsarbetet. Således bör detta förhandsbesked tolkas i ljuset av att Singapore är en språngbräda för vidare expansion mot Sydostasiatiska länder.

Singapore har initierat en storsatsning mot landets stigma kring mental ohälsa. Däribland har landet budgeterat en satsning om ytterligare S$160 miljoner/år mot mental ohälsa, och projektet har namngetts ”5-year community mental health master plan”. I projektet kommer bl.a. öppenvården att engageras mer genomgående. Detta kan ses som ett steg i ledet mot att tydligare adressera problemen och kostnaderna kring mental ohälsa. Vidare kan det eventuellt underlätta förståelsen och acceptansen av BERA 3.0, vid diskussioner med aktörer i Singapore. 

Såhär sa Johan Olson, VD på SensoDetect, till oss i samband med pressmeddelandet:

Kan detta förhandsbesked underlätta diskussion med regionala aktörer?

Absolut, detta ger oss ett initialt underlag att fortsatt bearbeta den Sydostasiatiska marknaden. Huvudkontoren för de regionala distributörerna är till stor del placerade i just Singapore. Således är en närmare kontakt med den singaporianska marknaden en viktig språngbräda för SensoDetects expansion mot den Sydostasiatiska marknaden.

Ser du en möjlighet att BERA 3.0 finns på den singaporianska marknaden inom 5 år?

Den singaporianska marknaden är tillsynes relativt liten. Jag skulle vilja fokusera mot Sydostasien istället, och säga att detta besked absolut stärker våra möjligheter att nå delar av denna marknad inom 5 år.

Läs vår aktieanalys