Analytikerkommentar på PM – Redsense Medicals samarbetspartner Spindial kvarstår som vinnare i Italien2017-12-20

Redsense Medical AB (”Redsense Medical” eller ”Bolaget”) meddelade idag den 20 december 2017 att deras samarbetspartner Spindial kvarstår som vinnare i italiensk upphandling efter överklagandeprocess.

Den offentliga upphandling i Italien har resulterat i att Spindial, Bolagets samarbetspartner, utsågs som vinnare efter juridisk behandling i en överklagandeprocess. Parterna kommer nu att signera det fastställda avtalet och första order inom ramen för upphandlingen väntas under Q1-18.

Vi ser mycket positivt på dagens nyhet och den aktuella upphandlingen avser totalt över 3 miljoner dialysbehandlingar i Italien under 5 års tid. Av alla bidrag och offerter som inkom stod det klart att den som inkluderade produkten Redsense tillsammans med Nikkiso ansågs utgöra ett av de mest högkvalitativa av samtliga inkomna bidrag.

Redsense som system erbjuder flera fördelar, bl.a.:

  • Systemets enda funktion är blodupptäckt, vilket innebär få falsklarm.
  • Det finns inga elektroniska kretsar nära det öppna såret, dvs. ingen risk för ojämn hjärtrytm.
  • Sensorplåstret som används är helt plastbaserat, vilket innebär låga kostnader.
  • Genom produktens höga patientsäkerhet kan liv räddas och lidande samt medförande kostnader för sjukvården kan undvikas.

Systemet kan även integreras med dialysmaskiner, vilket integreringen med Nikkisos dialysmaskin är ett exempel på. Om Redsense upptäcker blodläckage så stängs maskinen av automatiskt, vilket har uppenbara fördelar.

Analyst Group prognostiserar att Redsense Medical kommer växa i hög takt kommande åren. Givet en målmultipel om P/S 5,5 på 2022 års prognostiserad försäljning om ca 111 MSEK, och en diskonteringsränta om 15 %, ger det ett nuvärde om 303 MSEK. Det motsvarar ett potentiellt nuvärde om ca 30 kr per aktie.

 

Läs vår aktieanalys
Läs bolagets PM