Analytikerkommentar på PM – Redsense Medicals erhåller patentgodkännande i Brasilien2018-01-09

Redsense Medical AB (”Redsense Medical” eller ”Bolaget”) meddelade den 5 januari 2018 att deras patentansökan, med titeln ”Means and method for detection of blood leakage from wounds”, har blivit godkänd av patentverket i Brasilien.

Brasilien är en av de största marknaderna i Sydamerika, och med ett första patentgodkännande i Sydamerika öppnas ytterligare en kanal för potential försäljningstillväxt för Redsense Medical. Redsense Medical arbetar med både direktförsäljning (på nyckelmarknader som t.ex. Tyskland och USA) och via distributörsnätverk. Givet att Redsense Medical kan identifiera en bra partner i Sydamerika kan försäljningen av Bolagets produkt öka. Idag är det dock fortfarande tidigt att estimera exakt vad den brasilianska marknaden kan komma att innebära, varför vi, tillsammans med investerare, löpande får bevaka utvecklingen.

Analyst Groups syn på Redsense Medical som investering:

Redsense Medical säger sig erbjuda det enda systemet i världen, Redsense, som möjliggör 100 % patientsäkerhet för dialysövervakning till en kostnad om 1 % av den totala behandlingskostnaden. Omsättningen förväntas stiga kommande år, där merparten av försäljningstillväxten förväntas ske omkring 2020 till följd av ökad branschefterfrågan. Enligt gjord prognos omsätter Redsense Medical ca 111 MSEK år 2022 och givet en målmultipel om P/S 5,5 på 2022 års prognos, härledd från en relativvärdering, samt en diskonteringsränta om 15 %, erhålls ett potentiellt nuvärde om 30 kr per aktie.

Läs vår aktieanalys
Läs bolagets PM