Analytikerkommentar på PM – Redsense Medical tecknar ytterligare distributionsavtal2017-12-22

Redsense Medical AB (”Redsense Medical” eller ”Bolaget”) meddelade idag den 22 december 2017 att de tecknat ett distributionsavtal med bolaget Sormedica gällande länderna Estland, Lettland och Litauen.

Sormedica är en del av koncernen Interlux. Interlux har över 30 års branscherfarenhet och närmare 100 anställda och erbjuder ett brett utbud av olika lösningar och produkter till omkring 700 kunder verksamma inom sjukvård, forskning och diagnostik. Redsense-systemet blir nu en del av utbudet och kan således erbjudas för koncernens kunder.

Redsense Medical fortsätter således att teckna ytterligare intressanta avtal. Tidigare i veckan kommunicerade Bolaget att deras partner i Italien, Spindial, vunnit en större offentlig upphandling som avser totalt över 3 miljoner dialysbehandlingar i Italien under 5 års tid. En första order därifrån är att vänta under Q1-18. Redsense Medical bedöms således utvecklas i en fortsatt positiv trend och med senaste distributionsavtalet avseende Estland, Lettland och Litauen når Bolaget en större kundbas, vilken innefattar både stora aktörer såväl som privatmottagningar.

Redsense-systemet är en mycket konkurrenskraftig lösning och den första, och hittills enda, produkten som korrekt upptäcker vennålsutdragningar. Inom hemodialys finns dessutom inget annat adekvat larmsystem. Idag säljs den andra generationen av Redsense och hittills har över 400 000 behandlingar genomförts med Redsense, varav 75 000 med den andra generationen. Produkten har således ett ”proof of concept” och med ett etablerat, och fortsatt växande, distributionsnätverk bedöms möjligheterna som goda för att Redsense Medical ska växa framgent.

Läs vår aktieanalys
Läs bolagets PM