Analytikerkommentar på PM – Redsense Medical tecknar distributionsavtal för Italien med Spindial2018-06-25

Redsense Medical AB (”Redsense Medical” eller ”Bolaget”) meddelade den 25 juni 2018 att de har tecknat ett distributionsavtal för Italien med sin affärspartner Spindial.

Spindial utsågs som en av vinnarna i en stor offentlig upphandling i Italien under hösten 2017, vilken omfattar över 3 miljoner dialysbehandlingar under 5 års tid. Deras offert, inklusive produkter från Redsense och Nikkiso, ansågs utgöra ett av de mest högkvalitativa av samtliga inkomna bidrag. Redsense Medical skriver att en första order väntas tidigt under Q3-18.

I pressmeddelandet framgår att fastställandet av resultatet i den offentliga upphandlingen försenades av en överklagandeprocess, men resultatet är nu slutligt och nödvändiga avtal har undertecknats av samtliga parter.

Vi har varit i kontakt med Redsense Medical för en kort kommentar i samband med pressmeddelandet:

“We are very happy that we have finalised our distribution agreement with Spindial in Italy. The tender process is now also finalised. The reason it has taken so long is since Baxter, one of the companies that just came short of being on the winning ticket, has appealed and dragged it out for as long as possible. During this appeal period they were able to keep selling, whereas not being among the winners of the tender, we estimate that they are losing approximately 75M EUR annually. Note that this is just an estimate, and not an exact figure.”

Analyst Groups sammanfattade syn på Redsense Medical som investering:

Såhär skrev vi i vår uppdaterade aktieanalys som publicerades under maj 2018:

Redsense Medical säger sig erbjuda det enda systemet i världen, Redsense, som möjliggör 100 % patientsäkerhet för dialysövervakning till en kostnad om 1 % av den totala behandlingskostnaden. Omsättningen förväntas stiga kommande år, där merparten av försäljningstillväxten förväntas ske omkring 2020 till följd av ökad branschefterfrågan. Enligt gjord prognos omsätter Redsense Medical ca 111 MSEK år 2022 och givet en målmultipel om P/S 5,5 på 2022 års prognos, härledd från en relativvärdering, samt en diskonteringsränta om 15 %, erhålls ett potentiellt nuvärde om 29 kr per aktie.

Läs aktieanalys

OM REDSENSE MEDICAL

Redsense är idag den första, och hittills enda, produkten som korrekt upptäcker vennålsutdragningar och inom hemodialys finns dessutom inget annat adekvat larmsystem. Idag säljs den andra generationen av Redsense och hittills har över 400 000 behandlingar genomförts med Redsense, varav 75 000 med den andra generationen.

Redsense består av två delar: en sensor integrerad i ett plåster och därtill en larmenhet. Med hjälp av fiberoptisk teknologi övervakar Redsense kontinuerligt vennålens ingångspunkt. Om nålen åker ut, helt eller delvis och blodläckage upptäcks, larmar systemet omgående. Redsense har följande fördelar:

  • Systemets enda funktion är blodupptäckt, vilket innebär få falsklarm.
  • Det finns inga elektroniska kretsar nära det öppna såret, dvs. ingen risk för ojämn hjärtrytm.
  • Sensorplåstret som används är helt plastbaserat, vilket innebär låga kostnader.
  • Genom produktens höga patientsäkerhet kan liv räddas och lidande samt medförande kostnader för sjukvården kan undvikas.

Andra fördelar med Redsense är att produktens utformning möjliggör integration med de flesta dialysmaskiner på marknaden. Produkten kan enkelt anslutas via kabel till en port på dialysmaskinen. Det är även möjlighet att helt integrera larmenheten i dialysmaskinen. Idag är t.ex. Redsense integrerad med Nikkisos dialysmaskin, vilket innebär att om Redsense upptäcker blodläckage så stängs maskinen av automatiskt. År 2016 omsatte Nikkiso ca 9,2 mdSEK.