Analytikerkommentar på PM – Redsense Medical har tecknat distributionsavtal i Singapore2018-02-08

Redsense Medical AB (”Redsense Medical” eller ”Bolaget”) meddelade idag den 8 februari 2018 att de tecknar distributionsavtal i Singapore med initial utvärdering vid Singapore General Hospital.

Distributören är Transmedic som är en Singapore-baserad aktör med verksamhet i sju länder i Asien. Transmedic säljer och distribuerar medicintekniska produkter samt specialistläkemedel från 40 olika tillverkare till sjukhus, kliniker och hälsovårdscenter. Så snart Redsense-produkten erhåller godkännande för försäljning och användning i Singapore kan Transmedic lägga en första order samt inleda utvärdering vid Singapore General Hospital.

Samtidigt som Redsense Medical bearbetar den amerikanska samt europeiska marknaden (där avtal nyligen slöts med bl.a. ett sjukhus i Skottland) tar Bolaget sig an nya marknader även i Asien. I dagens pressmeddelande skriver Redsense Medical att enbart Singapore har över 120 dialyscenter med över 7 000 patienter varav 87 % erhåller hemodialys. Det kan dock antas att Redsense Medical i dagsläget fortsatt kommer lägga stor energi på den europeiska och amerikanska marknaden, relativt Asien.

Såhär sa Patrik Byhmer, VD på Redsense Medical, till oss i samband med pressmeddelandet:

Givet att General Hospitals utvärdering resulterar i Transmedic kan börja sälja Redsense, kommer Transmedic då att kunna sälja mot sina samtliga sju länder i Asien som de har, eller enbart inom Singapore?

Vi börjar i Singapore men ser samtidigt god potential för att därifrån expandera vidare i Asien via bl.a. Transmedic. Singapore anses som ett föregångsland inom regionen och är således en bra utgångspunkt.

Hur bedömer du själv chanserna att General Hospital kommer ge godkännande till produkten?

Det var faktiskt General Hospital som bad oss komma dit och starta en utvärdering. För att det ska vara möjligt rent regulatoriskt så måste vi se till att ha en distributör på plats i Singapore och vi är mycket glada att det blev just Transmedic som är en framstående aktör i Asien.

Analyst Groups sammanfattade syn på Redsense Medical som investering:

Redsense Medical säger sig erbjuda det enda systemet i världen, Redsense, som möjliggör 100 % patientsäkerhet för dialysövervakning till en kostnad om 1 % av den totala behandlingskostnaden. Omsättningen förväntas stiga kommande år, där merparten av försäljningstillväxten förväntas ske omkring 2020 till följd av ökad branschefterfrågan. Enligt gjord prognos omsätter Redsense Medical ca 111 MSEK år 2022 och givet en målmultipel om P/S 5,5 på 2022 års prognos, härledd från en relativvärdering, samt en diskonteringsränta om 15 %, erhålls ett potentiellt nuvärde om 30 kr per aktie.

Läs vår aktieanalys
Läs bolagets PM