Analytikerkommentar på PM – Redsense Medical erhåller marknadsgodkännande i Singapore och tecknar distributionsavtal i Spanien2018-05-30

Redsense Medical AB (”Redsense Medical” eller ”Bolaget”) meddelade den 29 maj 2018 att de erhåller marknadsgodkännande i Singapore, samt att de tecknar distributionsavtal för Spanien med Palex Medical.

Marknadsgodkännande i Singapore

Redsense Medical har erhållit marknadsgodkännande för bolagets blodläckagealarm i Singapore. En order från bolagets distributör Transmedic väntas under Q3-18 för användning under den planerade utvärderingen vid Singapore General Hospital. Redsense Medical tecknade ett distributionsavtal med Transmedic tidigare i år och lämnade in ansökan om marknadsgodkännande. Utvärderingen vid Singapore General Hospital förväntades kunna inledas redan under Q1-18, vilket nu istället blir Q3-18.

Om Transmedic: Transmedic är en Singapore-baserad aktör med verksamhet i sju länder i Asien. Transmedic säljer och distribuerar medicintekniska produkter samt specialistläkemedel från 40 olika tillverkare till sjukhus, kliniker och hälsovårdscenter.

Distributionsavtal med Palex Medical – en stark partner för Redsense Medical

I pressmeddelandet skriver Redsense Medical att en första beställning av bolagets blodläckagealarm väntas inom de kommande veckorna för att kunna utvärdera systemet tillsammans med spanska läkare och sjuksköterskor. Vi ser mycket positivt på denna order, särskilt då Spanien är en viktig marknad och en av de största i Europa för hemodialys med omkring 24 000 patienter. I pressmeddelandet framgår informationen att Palex Medical främst fokuserar på den allmänna hälsovården som omfattar ca 40 % av dessa patienter (ca 9 600 patienter). Således är Palex Medical en stark partner för Redsense Medical.

Om Palex Medical: Palex Medical grundades för över 60 år sedan, och bolaget har omkring 300 anställda som erbjuder ett brett utbud av mediciniska produkter i Spanien. Bolaget har ett nära samarbete med den offentliga vården och strävar efter att ligga i framkant genom att erbjuda innovativa medicinska produkter och hälsovårdskoncept.

Analyst Groups sammanfattade syn på Redsense Medical som investering:

Redsense Medical säger sig erbjuda det enda systemet i världen, Redsense, som möjliggör 100 % patientsäkerhet för dialysövervakning till en kostnad om 1 % av den totala behandlingskostnaden. Omsättningen förväntas stiga kommande år, där merparten av försäljningstillväxten förväntas ske omkring 2020 till följd av ökad branschefterfrågan. Enligt gjord prognos omsätter Redsense Medical ca 111 MSEK år 2022 och givet en målmultipel om P/S 5,5 på 2022 års prognos, härledd från en relativvärdering, samt en diskonteringsränta om 15 %, erhålls ett potentiellt nuvärde om 29 kr per aktie.

OM REDSENSE MEDICAL

Redsense är idag den första, och hittills enda, produkten som korrekt upptäcker vennålsutdragningar och inom hemodialys finns dessutom inget annat adekvat larmsystem. Idag säljs den andra generationen av Redsense och hittills har över 400 000 behandlingar genomförts med Redsense, varav 75 000 med den andra generationen.

Redsense består av två delar: en sensor integrerad i ett plåster och därtill en larmenhet. Med hjälp av fiberoptisk teknologi övervakar Redsense kontinuerligt vennålens ingångspunkt. Om nålen åker ut, helt eller delvis och blodläckage upptäcks, larmar systemet omgående. Redsense har följande fördelar:

  • Systemets enda funktion är blodupptäckt, vilket innebär få falsklarm.
  • Det finns inga elektroniska kretsar nära det öppna såret, dvs. ingen risk för ojämn hjärtrytm.
  • Sensorplåstret som används är helt plastbaserat, vilket innebär låga kostnader.
  • Genom produktens höga patientsäkerhet kan liv räddas och lidande samt medförande kostnader för sjukvården kan undvikas.

Andra fördelar med Redsense är att produktens utformning möjliggör integration med de flesta dialysmaskiner på marknaden. Produkten kan enkelt anslutas via kabel till en port på dialysmaskinen. Det är även möjlighet att helt integrera larmenheten i dialysmaskinen. Idag är t.ex. Redsense integrerad med Nikkisos dialysmaskin, vilket innebär att om Redsense upptäcker blodläckage så stängs maskinen av automatiskt. År 2016 omsatte Nikkiso ca 9,2 mdSEK.