Analytikerkommentar på PM – Redsense genomför framgångsrik studie i Kanada2018-10-30

Redsense Medical AB (”Redsense Medical” eller ”Bolaget”) meddelade den 29 oktober 2018 att den tidigare kommunicerad Redsense Clamp-studie i Kanada nu har genomförts framgångsrikt.

Den 12 april 2018 meddelade Redsense Medical att de tecknade samarbetsavtal med University Health Network i Toronto, Kanada för studie med Redsense Clamp. Studien har pågått sedan dess och genomförts med kanadensiska hemdialyspatienter som använde Redsense blodläckagealarm tillsammans med Redsense Clamp. Studien har letts av Dr Christopher Chan, en erkänd expert inom området. Dr Chan tog sin examen från medicinska fakulteten vid University of Toronto år 1995. Efter att fullgjort sin forskarutbildning i internmedicin och nefrologi fortsatte han vidareutbilda sig inom kardiovaskulär fysiologi. Han är idag professor inom medicin och innehar R. Fraser Elliot Chair i hemdialys. R. Fraser Elliot Chair främjar forskning och utbildning kring hjärtbedövning och hjärtmorbiditet efter anestesi. Dr Chan har bidragit med över 150 forskningsartiklar och skrivit flera bokkapital inom hemdialys.

”Utvecklingen av Redsense Clamp är ett viktigt projekt som kan bidra till att slutligen eliminera allvarliga blodläckage i samband med hemodialys. Det är därför glädjande att den här studien blev så framgångsrik, och jag ser fram emot det fortsatta samarbetet med Redsense Medical,” säger Dr Christopher Chan.

”Redsense Clamp är ett s.k. agnostiskt system (applicerbar på samtliga dialysmaskiner på marknaden idag), och prototypversionen av Redsense Clamp är godkänd som medicinsk produkt klass 1 i Kanada och har erhållit CE-märkning i Europa som klass 1 produkt. Givet marknadslansering kan fördelarna med produkten bidra till en högre försäljningstakt för Redsense Medical,” säger Analyst Groups ansvarige analytiker Patrik Olofsson.

Nästa steg är att ta fram en marknadsklar version av Redsense Clamp och genomföra en användarstudie. I pressmeddelandet från 29/10 framgår information om att denna produktversion kommer vara så pass enkel att använda att den kan erbjudas till patienter som utför hemdialys på egen hand. Denna produktfördel är såklart mycket attraktiv ur ett patientperspektiv, samtidigt som det kan underlätta Redsense Medicals arbete med införsäljning av produkten.

OM REDSENSE MEDICAL

Redsense är idag den första, och hittills enda, produkten som korrekt upptäcker vennålsutdragningar och inom hemodialys finns dessutom inget annat adekvat larmsystem. Idag säljs den andra generationen av Redsense och hittills har över 400 000 behandlingar genomförts med Redsense, varav 75 000 med den andra generationen.

Redsense består av två delar: en sensor integrerad i ett plåster och därtill en larmenhet. Med hjälp av fiberoptisk teknologi övervakar Redsense kontinuerligt vennålens ingångspunkt. Om nålen åker ut, helt eller delvis och blodläckage upptäcks, larmar systemet omgående. Redsense har följande fördelar:

  • Systemets enda funktion är blodupptäckt, vilket innebär få falsklarm.
  • Det finns inga elektroniska kretsar nära det öppna såret, dvs. ingen risk för ojämn hjärtrytm.
  • Sensorplåstret som används är helt plastbaserat, vilket innebär låga kostnader.
  • Genom produktens höga patientsäkerhet kan liv räddas och lidande samt medförande kostnader för sjukvården kan undvikas.

Andra fördelar med Redsense är att produktens utformning möjliggör integration med de flesta dialysmaskiner på marknaden. Produkten kan enkelt anslutas via kabel till en port på dialysmaskinen. Det är även möjlighet att helt integrera larmenheten i dialysmaskinen. Idag är t.ex. Redsense integrerad med Nikkisos dialysmaskin, vilket innebär att om Redsense upptäcker blodläckage så stängs maskinen av automatiskt. År 2016 omsatte Nikkiso ca 9,2 mdSEK.