Analytikerkommentar på PM – Redsense erhåller order i Nederländerna2018-10-11

Redsense Medical AB (”Redsense Medical” eller ”Bolaget”) meddelade den 9 oktober 2018 att de erhåller en första order från sin distributionspartner Dirinco i Nederländerna.

Dirinco har framgångsrikt avslutat en klinisk utvärdering av Redsense blodläckagealarm med direktkoppling till dialysmaskin av typen Nikkiso DBB-EXA. En första order har lagts om ca 60 000 SEK. Ordervärdet är lågt men vad vi anser är intressant är att Dirinco, till följd av den framgångsrika utvärderingen, nu kommer bredda utvärderingen till att även omfatta nattdialysbehandlingar på kliniken. För de som vill läsa mer om distributören Dirinco så finns mer information via följande länk.

Vid nattdialys på klinik, där närvaron från sjukvårdspersonal generellt är lägre än på dagtid, är det av stor vikt att den dialysmaskin som är kopplad till dialyspatienten kan stängas av automatiskt ifall vennålen skulle lossna. Här finns ett behov av Redsense Medicals lösning, något som kan bidra till en ökad patientsäkerhet såväl som ökad försäljning för Bolaget. Vi ser därför positivt på att Dirinco väljer att bredda sin utvärdering till att även omfatta just nattdialysbehandlingar.

“Jag ser ett starkt initiativ från Dirincos sida. De har en solid kundbas och samarbeten med viktiga referenskliniker. Den framgångsrika utvärderingen bygger en stark start på vårt partnerskap”, säger Patrik Byhmer, VD för Redsense Medical.

Läs aktieanalys

OM REDSENSE MEDICAL

Redsense är idag den första, och hittills enda, produkten som korrekt upptäcker vennålsutdragningar och inom hemodialys finns dessutom inget annat adekvat larmsystem. Idag säljs den andra generationen av Redsense och hittills har över 400 000 behandlingar genomförts med Redsense, varav 75 000 med den andra generationen.

Redsense består av två delar: en sensor integrerad i ett plåster och därtill en larmenhet. Med hjälp av fiberoptisk teknologi övervakar Redsense kontinuerligt vennålens ingångspunkt. Om nålen åker ut, helt eller delvis och blodläckage upptäcks, larmar systemet omgående. Redsense har följande fördelar:

  • Systemets enda funktion är blodupptäckt, vilket innebär få falsklarm.
  • Det finns inga elektroniska kretsar nära det öppna såret, dvs. ingen risk för ojämn hjärtrytm.
  • Sensorplåstret som används är helt plastbaserat, vilket innebär låga kostnader.
  • Genom produktens höga patientsäkerhet kan liv räddas och lidande samt medförande kostnader för sjukvården kan undvikas.

Andra fördelar med Redsense är att produktens utformning möjliggör integration med de flesta dialysmaskiner på marknaden. Produkten kan enkelt anslutas via kabel till en port på dialysmaskinen. Det är även möjlighet att helt integrera larmenheten i dialysmaskinen. Idag är t.ex. Redsense integrerad med Nikkisos dialysmaskin, vilket innebär att om Redsense upptäcker blodläckage så stängs maskinen av automatiskt. År 2016 omsatte Nikkiso ca 9,2 mdSEK.