Analytikerkommentar på PM – Redsense erhåller en första beställning baserad på Consip-upphandlingen i Italien2018-10-17

Redsense Medical AB (publ) (”Redsense Medical” eller ”Bolaget”) meddelade den 16 oktober att Bolaget har erhållit en första beställning till ett ordervärde om ca 150 tSEK med leverans under 5 år från Spindial, vilka är Bolagets italienska affärspartner.

Spindial är ett bolag som är verksamt inom marknaden för medicinsk utrustning och tjänster, primärt inom dialysindustrin. Bolaget har flertalet partneravtal med ledande företag inom dialysindustrin såsom Nikkiso CO, Asahi Kasei Medical Co, Culligan Italia S.p.A och NxStage Medical Inc.

Ordervärdet i sig är inte omfattande, men detta ger Redsense en tydlig kvalitetsstämpel och visar även för andra potentiella kunder att det finns intresse för Bolagets lösningar inom dialysövervakningar. Vid ett lyckat samarbete mellan Redsense och Spindial kan detta potentiellt leda till nya ordrar, både från Spindial och även från nya kunder, vilket kan bidra till Bolagets potentiella framtida framgångar.

“Upphandlingens utfall, samt att beslutet stod fast efter en utdragen överklagandeprocess, är att beteckna som ett marknadsgenombrott för Redsense. “ – Patrik Byhmer, VD Redsense Medical

Läs aktieanalys

OM REDSENSE MEDICAL

Redsense är idag den första, och hittills enda, produkten som korrekt upptäcker vennålsutdragningar och inom hemodialys finns dessutom inget annat adekvat larmsystem. Idag säljs den andra generationen av Redsense och hittills har över 400 000 behandlingar genomförts med Redsense, varav 75 000 med den andra generationen.

Redsense består av två delar: en sensor integrerad i ett plåster och därtill en larmenhet. Med hjälp av fiberoptisk teknologi övervakar Redsense kontinuerligt vennålens ingångspunkt. Om nålen åker ut, helt eller delvis och blodläckage upptäcks, larmar systemet omgående. Redsense har följande fördelar:

  • Systemets enda funktion är blodupptäckt, vilket innebär få falsklarm.
  • Det finns inga elektroniska kretsar nära det öppna såret, dvs. ingen risk för ojämn hjärtrytm.
  • Sensorplåstret som används är helt plastbaserat, vilket innebär låga kostnader.
  • Genom produktens höga patientsäkerhet kan liv räddas och lidande samt medförande kostnader för sjukvården kan undvikas.

Andra fördelar med Redsense är att produktens utformning möjliggör integration med de flesta dialysmaskiner på marknaden. Produkten kan enkelt anslutas via kabel till en port på dialysmaskinen. Det är även möjlighet att helt integrera larmenheten i dialysmaskinen. Idag är t.ex. Redsense integrerad med Nikkisos dialysmaskin, vilket innebär att om Redsense upptäcker blodläckage så stängs maskinen av automatiskt. År 2016 omsatte Nikkiso ca 9,2 mdSEK.