Analytikerkommentar på PM – Ny t.f. VD i Doxa och huvudägare utökar sitt innehav2018-08-15

Doxa AB (”Doxa” eller ”Bolaget”) meddelade den 14 augusti 2018 att Jesper Lööf har utsetts till tillförordnad VD för Doxa. Samma dag meddelade Doxa att huvudägaren Greg Dingizian utökat sitt innehav i Doxa.

Jesper Lööf tillträder som VD under övergångsperiod

Den 18 april stod det klart att Torbjörn Larsson kommer lämna sin roll som VD på Doxa, och den 15 oktober 2018 kommer Henrik Nedoh att tillträda som ny VD. Henrik har lång internationell erfarenhet från marknadsföring och försäljning och har arbetat inom dentalmarknaden i mer än tio år. Han kommer närmast från Nobel Biocare där han nu lämnar en tjänst som Region Director Nordic. Tidigare i karriären var han Head of Marketing APAC med bas i Hong Kong och General Manager för Australien & New Zealand med bas i Sydney. Henrik arbetade dessförinnan i många år för Volvo Cars, bl.a. med Business Development för Volvo Cars North America och som Commercial Market Manager på Volvo Cars huvudkontor i Göteborg. Tidvis har han arbetet och varit bosatt i USA, Hong Kong och Sydney.

Under övergångsperioden kommer Jesper Lööf att vara tillförordnad VD. Jesper är ansvarig för utveckling och produktion av Ceramir® Crown & Bridge. Han har varit ansvarig för utvecklingen av produkten och dess plattform hos Doxa sedan mer än tio år tillbaka.

Adma Förvaltning AB köper stort post i Doxa

Greg Dingizian som äger Adma Förvaltning AB har under den senaste tiden ökat sitt innehav i Doxa. Enligt ägardatatjänsten Holdings uppgick Gregs ägande per den sista juni 2018 till 8 200 000 aktier. Den 14 augusti 2018 registrerades en ökning med 4 100 000 aktier. Adma Förvaltning AB äger således 12 300 000 aktier i Doxa, motsvarande 22 %. Det är en stor förändring och något vi anser vara en starkt positiv signal inför hösten 2018.

Vår syn på Doxa som investering

Doxa har tecknat ett Private Labe-avtal med Dentsply Sirona vilket kommer generera licensintäkter, kassan är påfylld och under 2018 samt 2019 ska Doxa lansera nya produkter. 2018 prognostiseras Doxa omsätta ca 20 MSEK i ett Base scenario, samt erhålla en engångsbetalning om 16 MSEK avseende nämnt Private Label-avtal.

Läs aktieanalys

Vi återkommer med en uppdaterad analys i samband med Bolagets rapport för Q2.

OM DOXA

Doxa Aktiebolag (”Doxa” eller ”Bolaget”) utvecklar, tillverkar och säljer biokeramiska dentalprodukter. Den första produkten Ceramir® Crown & Bridge (”Ceramir C&B”) lanserades i Sverige under 2009, och har i såväl klinik- som marknadsstudier visat imponerande resultat. Ceramir C&B lanserades i USA under våren 2011 och Doxa expanderar nu även i Europa. Ceramir har mottagit flertalet utmärkelser och under de kommande åren avser Doxa lansera fler produkter baserade på Ceramir, med ambitionen att lansera ytterligare en produkt under 2018 samt en under 2019.