Analytikerkommentar på PM – Matra Petroleum publicerar operativ uppdatering2018-07-17

Matra Petroleum publicerade under förra veckan en uppdatering gällande olje- och gasproduktionen för Q2 2018.

Under kvartalet uppnådde Matra Petroleum en produktion om 744 boepd, motsvarande en ökning om 27 % från Q1 2018. Utöver det tidigare kommunicerade förvärvet av oljetillgångar är detta ännu ett steg i rätt riktning mot att uppnå målet om dubblerad produktion vid årets slut. Vidare kommunicerades att borrprogrammet har inletts och de första brunnarna väntas kunna driftsättas i juli. Således ser tillväxtutsikterna för nästkommande kvartal även positiva ut.

Under Q2 2018 har oljepriset fortsatt uppåt och tillsammans med den höga produktionssiffran är det upplagt för att kvartalet blir ett av Bolagets bättre sedan dess notering. Matra handlas fortsatt till en kraftig rabatt med en EV/1P om 3,0. Då Bolaget nu utvecklas i en positiv riktning och produktionen ökar, bör den motiverade rabatten minska.