Analytikerkommentar på PM – Matra Petroleum överenskommer om förvärv av producerande olje- och gasreserver samt finansiering för 2018 års borrprogram2018-03-15

Matra Petroleum har ökat tillgångsbasen, mängden fat pumpade per dag och säkrat finansieringen för 2018 års borrprogram. Givet den information som tillhandahållits, anser Analyst Group att gårdagens pressmeddelande var mycket positivt. Nu kan Bolaget fortsätta sin tillväxtresa.

Gårdagens pressmeddelande (14.03.2018) om överenskommet förvärv av ytterligare olje- och gastillgångar om 4 miljoner fat oljeekvivalenter stärker Bolagets position, och finansiella ställning avsevärt under 2018. Villkorat att förvärvet genomförs, sker en riktad emission till Melody Capital Partners om 2,2 MUSD. Vidare förlängs kreditfaciliteten, vilket medför att kassaflödestunga utgifter skjuts upp, samt att befogenheten för den befintliga kreditfaciliteten ökar med 50 %, d.v.s. 10 MUSD. Bolagets största mezzaninlångivare blir därmed betydande ägare av Matra Petroleum, vilket visar på ett starkt signalvärde mot marknaden genom att ge ytterligare lånebefogenheter. Sammantaget bedöms Matra Petroleums finansiering för 2018 vara säkrad och Bolaget har nu alla medel för att fullfölja sitt borrprogram.

Utöver en den förbättrade finansiella ställningen, estimeras förvärvet ge 100 boepd från familjära tillgångar, vilket innebär att integreringskostnaden med största sannolikhet hålls på en relativt låg nivå.

Såhär sa Maxim Barskiy, VD på Matra Petroleum, i samband med pressmeddelandet:

”Vi utökar vårt samarbete med Melody som blir betydande aktieägare i Matra. Genom transaktionen adderar vi bevisade reserver, utvecklingspotential samt ytterligare kassaflöde från befintlig produktion från tillgångar som vi är väl bekanta med. Därtill säkrar vi finansiering för att fortsätta vårt framgångsrika borr- och utbyggnadsprogram i Texas Panhandle”