Analytikerkommentar på PM – Matra ger uppdatering om reserver och verksamhet 2018 – ökat värdet med 75 %2019-01-17

Matra Petroleum AB (”Matra” eller ”Bolaget”) meddelade den 16 januari 2019 en uppdatering om värdet på reserver och om verksamheten 2018.

Värdet på Matras olje- och gasreserver (netto) beräknas ha ökat med 75 % till 265 MUSD per den 31/12 2018, att jämföra med 151 MUSD ungefär ett år tidigare (november 2017). Följande är en sammanställning av olje- och gasreserverna.

Det vi gillar att se är att vad som bidragit till att driva fram värdeökningen är att Matra varit framgångsrika i sin utveckling av fälten, vilket medfört att Bolagets producerande reservbas expanderade ytterligare under 2018. Likt väntat blev det en positiv reaktion i aktien som steg från 2,93 kr till som högst 3,20 kr (+9 %). För 2019 är Matras aktien upp omkring 25 %, något som innebär att den tidigare negativa trenden är bruten.

Information om värderingen av Matras tillgångar

Olje- och gasreserverna har uppskattats av de oberoende petroleumkonsulterna DeGolyer and MacNaughton i enlighet med riktlinjerna från United States Securities and Exchange Commission (SEC). Framtida olje- och gaspriser har beräknats i enlighet med SEC och FASBs riktlinjer baserat på de senaste 12 månadernas genomsnittliga oljepris och gaspris på NYMEX.

Vi intervjuade VD Maxim Barskiy i november 2018, som finns att läsa här.

OM MATRA

Matra Petroleum AB är ett oberoende olje- och gasbolag med inriktning på prospektering och produktion i USA. Bolaget äger 170 olje-och gasrättigheter som täcker en yta om 18 470 hektar (45 640 acres) i Panhandle-regionen i Texas. Matras reserver uppgår till 22,8 miljoner fat oljeekvivalent. Matra Petroleums aktier handlas på NASDAQ First North i Sverige under tickerkod MATRA.