Analytikerkommentar på PM – Josab stärker organisationen inför etablering i Kina2018-11-20

Josab Water Solutions AB (”Josab” eller ”Bolaget”) meddelade den 15 november 2018 att avtal tecknats mellan Josab och franska Alcimex.

 

Dr Wilfrid Balmer, grundare av Alcimex, kliver in som tillförordnad CTO hos Josab. Hans huvudansvar kommer att vara att agera som teknisk rådgivare för implementation av Josabs vattenreningslösningar på den kinesiska marknaden, samt delta i utvecklingen av Josabs produktportfölj. Dr Balmer har närmare 20 års erfarenhet av att designa vattenreningssystem baserat på naturella zeoliter.

Status i Kina för Josab: För närvarande pågår ett test av Bolagets AqualiteTM -baserade vattenreningsteknologi i Kina i samarbete med Rural Drinking Water Safety Center, och samarbetspartnerna Win Fortune Technology Co. Ltd. samt Global Green Development Capital China Co. Vi ser positivt på att Josab ökar sin närvaro i regionen och på den kinesiska marknaden, en marknad med minst sagt intressant potential.

Potentialen i den kinesiska marknaden

Utöver Indien arbetar Josab även just mot den kinesiska marknaden där Bolaget på sikt har för avsikt att sälja sina större vattenreningssystem. Kina är idag världens största stat med en befolkning på knappt 1,4 miljarder invånare. Landet utgör ca 19,5 % av världens befolkning men innehar samtidigt endast 7 % av världens färskvattenreserver. Vidare uppskattas två tredjedelar av Kinas 660 städer lida av vattenbrist. Marknaden för vattenrening i Kina är mycket stor och väntas växa med en CAGR om 6,7 % till 2022. Ambitionen för Josab är att erhålla ett licensavtal med en lokal partner för användning av Josabs reningsteknik. Givet den kinesiska marknadens storlek så är marknadspotentialen i paritet med Indien. Således är det intressant att följa utvecklingen framgent. En eventuell etablering i Kina skulle innebära att ett signifikant värde för Josab.

I pressmeddelandet från den 15 november skriver Josab att diskussioner påbörjats med nämnda samarbetspartners Win Fortune Technology och Global Green Development Capital China kring just ett licensieringsavtal av Josabs teknologi. Syftet är att skapa en snabb och investeringseffektiv affärsmodell som med lägsta möjliga affärsrisk möjliggör en skalbar etablering på den kinesiska vattenreningsmarknaden.

Läs aktieanalys

OM JOSAB WATER SOLUTIONS

Josab Water Solutions AB (publ) (”Josab” eller ”Bolaget”) är   ett   svenskt   företag   verksamma   inom  vattenrening. Bolaget säljer dels större vattenreningsenheter till större operatörer,  dels  mindre  vattenreningsenheter  verksamma  i driften.  Vattenreningen  sker  genom  Josabs  egenutvecklade material Aqualite TM,  som   baseras   på   mineralen   Zeolit. Processen  inleds  med  att  vatten  trycksätts  genom  en  bädd  av Aqualite  och  förs  igenom  ett  UV-filter.  Zeoliten  utvinns ur   Bolagets   gruva   i   Ungern   där   produktionen   av  vattenreningsenheterna  även  sker.  Bolaget  är  idag  primärt  verksamma   på   den   indiska   marknaden   där   antalet installerade  vattenkiosker  under  Q2-18  uppgick  till  190 stycken.  Vidare  ska Josab under  september  2018  inleda  ett testprojekt   med   Kinesiska   vattenmyndigheten. Bolaget arbetar också mot den Östeuropeiska marknaden.