Analytikerkommentar på PM – Johanna Rastad vald till ny styrelsemedlem2018-04-24

Camanio Care AB (”Camanio Care” eller ”Bolaget”) meddelade den 23 april att Johanna Rastad får uppdraget som styrelseledamot i Camanio Care från och med den 23 april 2018.

Johanna är affärsutvecklingschef på Humana och har erfarenhet från ledande befattningsroller på Kry och Team Olivia Group. Hon är utbildad civilekonom och har mångårig erfarenhet från finansbranschen, där hon arbetat inom Investment Banking i London samt på investeringsfirmor som Procuritas och BC Partners. Såhär säger Johanna i samband med pressmeddelandet:

”Vårdsektorn behöver innovativa tekniska lösningar för att kunna möta utmaningarna den står inför. Camanio Care är ett mycket spännande bolag som erbjuder produkter och tjänster som kan ge människor en bättre vardag. Den målsättningen bidrar jag gärna till.”

Vi anser att Johanna har kompetenser som väl kompletterar befintlig styrelse i Camanio Care, och kan bidra i Bolagets utveckling kommande period. Camanio Care står, som vi bedömer det, i början av en potentiell expansionsfas, varför vi är positiva till att Johanna med erfarenhet inom bl.a. affärsutveckling nu ansluter till styrelsen.

Videointervju med Johanna Rastad

På följande länk presenterar Camanio Care Johanna där hon berättar mer om sin nya roll och hur hon ser på Camanio Care, se videon HÄR.

Nedan följer vår sammanfattade syn på Camanio Care som en investering idag:

  • 20 % av världens befolkning förväntas vara över 60 år 2050. En större andel åldrande befolkning och en relativt mindre andel som kan ta hand om den innebär stora utmaningar för samhället. Det finns ett behov av innovativa teknologiska lösningar, en trend som gynnar aktörer likt Camanio Care.
  • Allmänhetens acceptansgrad kommer avgöra tillväxten. Marknaden för välfärdsteknik befinner sig ännu i sin linda och frågan återstår i vilken takt utvecklingen kommer ske, när den breda allmänheten vänjer sig vid tekniken och när kunderna börjar lägga sina orders.
  • En investering idag är en tidig positionering inför ett potentiellt paradigmskifte. Camanio Care värderas idag till omkring 30 MSEK (Market Cap) på en växande teknikmarknad som adresserar äldrevården. I takt med en mer utvecklad marknad kan Bolaget växa exponentiellt.

 

OM CAMANIO CARE

Camanio Care AB (”Camanio Care” eller Bolaget”) bildades hösten 2016 genom en sammanslagning av Bestic AB och Brighter Two AB och är ett IT- och robotikbolag med välfärdsteknologi för vård- och omsorg. Camanio Care är verksamma på ett globalt plan och erbjuder idag flertalet produkter, tjänster och utbildningar med fokus på ökad vårdkvalitet inom områden som aktivering, måltid och digital tillsyn. Bolaget noterades på AktieTorget våren 2017.

Läs vår aktieanalys