Analytikerkommentar på PM – Hoylu stärker kassa med 15,8 miljoner kronor2017-12-28

Hoylu AB (”Hoylu” eller ”Bolaget”) meddelade idag den 28 december 2017 att de har beslutat att emittera 2 844 006 aktier i Bolaget, motsvarande en emissionslikvid om 15,8 MSEK (före emissionskostnader).

Emissionen avviker från aktieägarnas företrädesrätt, vilket motiveras av att få en större spridning på aktieägarna samt att på ett tidseffektivt sätt genomföra en kapitalanskaffning för att säkerställa kapital på kort tid. Emissionen har riktats till följande institutionella och privata investerare:

 • Recall Capital Nordic AB
 • Fougner Invest AS
 • Alden AS
 • Camelback Holding AS
 • Camelback Eiendom AS
 • Modelio Equity AB
 • Pine AS
 • Jens Miöen
 • Oscar Molse
 • Sonny Johansson
 • Skadi AS.

Teckningskursen uppgår till 5,56 SEK per aktie och innebär en aktieutspädning om cirka 20 % i förhållande till totala antalet aktier efter emissionen.

I vår aktieanalys som publicerades i mitten av november 2017 antogs Hoylus likvida medel ha uppgått till 1,3 MSEK vid utgången av september, och att med tanke på senaste tidens burn rate antogs Hoylu vara i behov av nytt kapital. Ytterligare argument till kapitalbehov var även att Hoylu förväntas erlägga en större betalning för tidigare förvärv av Huddlewall från Scalable Display Technologies.

Kassan är nu påfylld vilket minskar den finansiella risken på kort sikt. Den ”våta filt”, i form av potentiell nyemission, som kan argumenteras för att ha legat över aktien, är nu borta. Marknaden svarar även positivt och aktien hade innan lunchtid handlats som högst till 6,80 SEK, motsvarande en ökning om cirka 10 % från gårdagens stängning.

I samband med dagens PM har vi varit i kontakt med Stein Revelsby, VD på Hoylu, där vi passade på att ställa några korta frågor.

Kan du uttala dig något om hur mycket emissionskostnaderna uppgick till?

Vi gjorde plasseringen selv så totale kostnader er ca 100,000 kr inklusive revisor.

Kan du uttala dig något om hur mycket nettolikvid ni erhåller? Dvs. efter emissionskostnader, efter betalning för tidigare Huddlewall-förvärv osv.?

Huddlewall earn out kommer i slutten av Q1 og blir betalt med aksjer.

Läs vår aktieanalys på Hoylu
Läs bolagets PM