Analytikerkommentar på PM – Hoylu och Davit GmbH signerar partner och återförsäljaravtal2018-03-07

Hoylu AB (”Hoylu” eller ”Bolaget”) meddelade den 6 februari 2018 att de signerat avtal med davit GmbH gällande både partnerskap och distribution. 

davit GmbH är en ledande leverantör av medietekniklösningar i Stuttgart, Tyskland, och har redan genomfört Hoylu-projekt inom regionen. I pressmeddelandet framgår att samarbetet med davit GmbH förväntas öka Hoylus förmåga att nå den tyska marknaden.

I samband med pressmeddelandet var vi i kontakt med Stein Revelsby, VD på Hoylu, som berättade följande:

“Vi merker stor interesse i Tyskland. Vi fokuserer på store enterprise-kunder som krever tett oppfølging og mer ressurser.  Da det er et stort marked så behøver vi flere partnere i de ulike regionene.”

Vi publicerade nyligen en uppdaterad version av vår aktieanalys på Hoylu. Nedan följer vår sammanfattande syn på Hoylu som en investering:

  • Hoylus omsättning under 2017 högre än väntat. Med tanke på de initiala orders Hoylu levererat under 2017 bedöms förutsättningarna vara goda för att försäljningen ska fortsätta öka under 2018. Med den riktade emissionen under december 2017 är kassan påfylld och under H1-18 räknar vi med ett första kvartal där break-even resultat uppnås.
  • Hoylus affärsmodell är skalbar och möjliggör höga bruttomarginaler. En del i Hoylus affärsmodell är att erbjuda mjukvara (Hoylu Suite) via traditionell licensiering och som abonnemangstjänst. Det ger upphov till återkommande intäkter, god bruttomarginal och förutsägbara kassaflöden.
  • Värderas till P/S 1,5 på 2018 års prognos. I ett Base scenario prognostiseras Hoylu omsätta ca 63 MSEK för 2018. Med börsvärde (Market Cap) om
    ca 92 MSEK (2018-02-21) handlas Hoylu till ett forward-P/S om 1,5 på 2018 års prognos.
  • Hoylu är ännu inte lönsamma. Hoylu måste fortfarande nå lönsamhet och bevisa att affärsmodellen fungerar. Tillgänglig kassa antas per sista februari 2018 uppgå till ca 11,7 MSEK. Givet beräknad burn rate är Hoylu finansierade till sommaren 2018, allt annat lika.

Läs vår aktieanalys
Läs pressmeddelandet