Analytikerkommentar på PM – Hoylu mottager en stor ny mjukvaruorder inom utbildning2018-03-22

Hoylu AB (”Hoylu” eller ”Bolaget”) meddelade den 21 mars 2018 att de ingått ett flerårigt avtal gällande endast mjukvara med Grafisch Lyceum Rotterdam (GLR).

Om ordern

Avtalet utgör en minimumorder om intäkter på 2 MSEK från mjukvarulicenser (SaaS) som sträcker sig över en 5-årsperiod.

I pressmeddelandet framgår det även att avtalet inkluderar ett erbjudande till samtliga studenter som examineras från skolan om potentiellt ytterligare intäkter om 5 MSEK. Vad som är intressant med detta, på sikt, är att studenterna inför stundande arbetsliv redan är bekanta med Hoylus tjänst. Det kan göra att Hoylus produkter och mjukvara kan spridas ytterligare när dessa börja arbeta inom olika industrier.

Kort intervju med Stein Revelsby, VD på Hoylu

Licensintäkterna om 2 MSEK sträcker sig över en 5-årsperiod. Hur ska detta tolkas? Är det årliga intäkter om 2 MSEK alla fem åren, eller måste man dela upp 2 MSEK över 5 år? När börjar ni erhålla intäkter?

Det er minimum 400.000 per år i løpende software inntekter pluss fra år 2 osv det antall som er ferdige på universitetet og velger å fortsette med Hoylu. Det begynner fra i dag. 

I pressmeddelandet framgår det även att avtalet inkluderar ett erbjudande till samtliga studenter som examineras från skolan om potentiellt ytterligare intäkter om 5 MSEK. Kan du utveckla mer hur detta fungerar? Är det studenterna som kommer betala för att fortsätta ha mjukvaran, eller vem erhåller ni intäkter från?

Studenter som er ferdige eventuelt at de får sin nye arbeidsgiver til å betale.

I pressmeddelandet framgår följande: Denna order kommer i tillägg till ordrar och expansion av verksamheten från den befintliga Hoylu partnern Shorelight som uppgår till ytterligare 0,55 MSEK i produkt och mjukvaruintäkter under det första kvartalet.  Dessa order är avsedda för global leverans till bl.a. Kina och Indien och fortsätter att expandera Hoylus globala affärer inom utbildning.”
Kan du förtydliga vad detta innebär? Hur är expansionen mot Kina och Indien korrelerat med leveransen till GLR? Ingår 0,55 MSEK som intäkt under Q1-18, eller är det en order som kom tidigare under 2017?

Nei, dette har ingenting med GLR å gjøre. Dette er en ny deal i Q1 2018 med vår partner Shorelight som selger løsninger for ”distance learning” – der elever i Kina, India osv deltar i undervisning fra amerikanske universitet. Dette er også et konsept som har et meget stort potensiale og der man unngår kostnader med reise, visa osv.

 

Hoylu – utsett till Topp 25 företag 2018

Hoylu meddelade den 22 mars att CIO Applications Magazine har givit Hoylu utmärkelsen Topp 25 inom samarbete och Teknologi 2018. Följande information framgår i pressmeddelandet:

”CIO Applications presenterar varje år de mest innovativa och unika företagen, och belyser företag som utmärker sig inom Enterprise Collaboration Products och teknologi. Hoylu Product Suite gör det möjligt för användare att samarbeta snabbt och enkelt med någon annan i en annan del av världen med hjälp av en friformad eller strukturerad duk och möjligheten att dela arbetsytor i realtid på vilken enhet som helst.”

”Hoylu plockades ut från många företag över hela världen till följd av deras unika samarbetssätt, vilket lägger tonvikten på upplevelsen och användarupplevelsen Priset ger Hoylu ett erkännande för att vara   ett företag som ligger i framkant och som erbjuder innovativa samarbetslösningar för att hjälpa företag och privatpersoner att arbeta bättre och smartare tillsammans.”

 

Hur vi ser på Hoylu som investering

Följande är en sammanfattning av hur vi ser på Hoylu som investering:

  • Hoylus omsättning under 2017 högre än väntat. Med tanke på de initiala orders Hoylu levererat under 2017 bedöms förutsättningarna vara goda för att försäljningen ska fortsätta öka under 2018. Med den riktade emissionen under december 2017 är kassan påfylld och under H1-18 räknar vi med ett första kvartal där break-even resultat uppnås.
  • Hoylus affärsmodell är skalbar och möjliggör höga bruttomarginaler. En del i Hoylus affärsmodell är att erbjuda mjukvara (Hoylu Suite) via traditionell licensiering och som abonnemangstjänst. Det ger upphov till återkommande intäkter, god bruttomarginal och förutsägbara kassaflöden.
  • Värderas till P/S 1,5 på 2018 års prognos. I ett Base scenario prognostiseras Hoylu omsätta ca 63 MSEK för 2018. Med börsvärde (Market Cap) om
    ca 92 MSEK (2018-02-21) handlas Hoylu till ett forward-P/S om 1,5 på 2018 års prognos.
  • Hoylu är ännu inte lönsamma. Hoylu måste fortfarande nå lönsamhet och bevisa att affärsmodellen fungerar. Tillgänglig kassa antas per sista februari 2018 uppgå till ca 11,7 MSEK. Givet beräknad burn rate är Hoylu finansierade till sommaren 2018, allt annat lika.

 

OM GLR

GLR är en högskola i Nederländerna med inriktning inom media, design och teknik. GLR är den största högskolan inom sin kategori i Nederländerna och har över 350 fakultetsmedlemmar och mer än 4 000 studenter.

GLR har en tydlig profil av att erbjuda studenter en utbildning som kretsar kring hög tekniknivå och integrerat samarbete. Såhär skriver universitet själva på sin egna hemsida (Länk till hemsida här):

“The Grafisch Lyceum Rotterdam supports students with excellent facilities and current software during their study. More than 3,000 PCs and Macs operated by 60 servers make us very ‘connected’. An efficient network provides all students with their own server space, archive and e-mail. The school intranet allow students to access lesson material, view their grades status, schedules and other information anywhere, anytime – 24/7.”

Hoylu, som levererar mjuk- och hårdvarulösningar för användning vid presentationer, idéskapande och samarbete med fokus på användarupplevelsen, bedöms således som en bra match med GLR.

 

OM HOYLU

Hoylu AB (”Hoylu” eller ”Bolaget”) levererar mjuk- och hårdvarulösningar för användning vid presentationer, idéskapande och samarbete med fokus på användarupplevelsen. Hoylu säljer sina lösningar för kreativt samarbete (s.k. creative collaboration) kombinerat med displayer och teknologier för intuitiv input. Det inkluderar även Internet-of-Things (IoT) och teknik för att förenkla samarbeten och arbetsprocesser mellan olika geografiska platser, för att uppnå högre effektivitet och kreativitet.

Läs vår aktieanalys
Läs Bolagets PM