Analytikerkommentar på PM – Hoylu erhåller order från två nya universitet2018-04-27

Hoylu AB (”Hoylu” eller ”Bolaget”) meddelade den 27 april 2018 att de mottagit order inom utbildning från University of Connecticut samt University of Washington.

 

Ordern har ett värde om ca 0,4 MSEK och innefattar hård- och mjukvara, där leverans ska ske under Q2-18. Vi adderar därmed denna affär till Hoylus orderbok för andra kvartalet i år. I pressmeddelandet framgår information om att ordern kan komma att skalas upp inom universitetet.

Vi har noterat att Hoylu under Q1-18 kommunicerade färre antal orders, jämfört med t.ex. fjärde kvartalet 2017. Hoylu verkar i en bransch med säsongsvariationer, vilket en investerare måste komma ihåg. Generellt kan det sägas att första och tredje kvartalet är svaga, medan andra och fjärde kvartalet är starka. Det är således inte rimligt att utgå från att Hoylu skulle växa linjärt över kvartalet, utan jämförelse måste göras mot tidigare jämförbart kvartal.

I dagsläget är det svårbedömt hur mycket rullande intäkter Hoylu har, och vi tror inte att Hoylu, baserat på vad de kommunicerat, kommer att nå upp till en omsättning under Q1-18 i linje med fjärde kvartalet 2017. Hoylu publicerar sin delårsrapport för första kvartalet 2018 den 16 maj, vilken vi med spänning ser fram emot att läsa där fokus kommer vara på omsättningen, hur kostnadsnivåerna utvecklats under början av året samt den finansiella ställningen i Bolaget.

Analyst Groups syn på Hoylu som investering

  • Hoylus omsättning under 2017 högre än väntat. Med tanke på de initiala orders Hoylu levererat under 2017 bedöms förutsättningarna vara goda för att försäljningen ska fortsätta öka under 2018. Med den riktade emissionen under december 2017 är kassan påfylld och under H1-18 räknar vi med ett första kvartal där break-even resultat uppnås.
  • Hoylus affärsmodell är skalbar och möjliggör höga bruttomarginaler. En del i Hoylus affärsmodell är att erbjuda mjukvara (Hoylu Suite) via traditionell licensiering och som abonnemangstjänst. Det ger upphov till återkommande intäkter, god bruttomarginal och förutsägbara kassaflöden.
  • Värderas till P/S 1,5 på 2018 års prognos. I ett Base scenario prognostiseras Hoylu omsätta ca 63 MSEK för 2018. Med börsvärde (Market Cap) om
    ca 92 MSEK (2018-02-21) handlas Hoylu till ett forward-P/S om 1,5 på 2018 års prognos.
  • Hoylu är ännu inte lönsamma. Hoylu måste fortfarande nå lönsamhet och bevisa att affärsmodellen fungerar. Tillgänglig kassa antas per sista februari 2018 uppgå till ca 11,7 MSEK. Givet beräknad burn rate är Hoylu finansierade till sommaren 2018, allt annat lika.

 

OM HOYLU

Hoylu AB (”Hoylu” eller ”Bolaget”) levererar mjuk- och hårdvarulösningar för användning vid presentationer, idéskapande och samarbete med fokus på användarupplevelsen. Hoylu säljer sina lösningar för kreativt samarbete (s.k. creative collaboration) kombinerat med displayer och teknologier för intuitiv input. Det inkluderar även Internet-of-Things (IoT) och teknik för att förenkla samarbeten och arbetsprocesser mellan olika geografiska platser, för att uppnå högre effektivitet och kreativitet.

Läs vår aktieanalys