Analytikerkommentar på PM – Hoylu erhåller flera orders2018-09-28

Hoylu AB (”Hoylu” eller ”Bolaget”) har de senaste tre dagarna meddelat tre olika orders, varav en order med betydande storlek som fick aktien att rusa. 

2018-09-26: Hoylu Wall till USA:s armé

USA:s armé har valt att köpa in Hoylus mjukvara- och storformatsprodukt Hoylu Wall, ett verktyg för digitalt samarbete, delade arbetsytor, processplanering och idéskapande. Ordern kommer att levereras under Q3-18, med ett ordervärde som uppgår till 528 000 SEK.

2018-09-27: Ytterligare en order från InterSystems

Dagen efter ordern till USA:s armé kommunicerade Hoylu att de mottagit ytterligare en order från mjukvaruföretaget InterSystems med säte i USA, en aktör som specialiserar sig på sjukvård och offentlig- samt statlig verksamhet. Ordervärdet uppgår till 705 000 SEK.

2018-09-28: USA:s flygvapen väljer Hoylu

Flygvapnet i USA har valt Hoylus mjukvara och ett flertal storformats Hoylu Wall-system, att användas som verktyg för digitala arbetsytor och innovationsarbete samt samarbete. Ordern kommer att levereras under Q4-18, där ordervärdet uppgår till 3 525 165 SEK och består av både hårdvara och mjukvarulicenser. Historiskt sett är detta en stor order för Hoylu, något vi ser mycket positivt på. Det är även tydligt att marknaden uppskattade ordern, i skrivande stund har aktien som högst stått i 6,56 kr under dagen, motsvarande en uppgång om ca 50 % från gårdagens stängningskurs (4,375 kr). För tillfället har aktien backat tillbaka något, och handlas nu omkring 5 kr.

Uppdaterad orderbok

I samband med att Hoylu kommunicerat ytterligare tre orders denna veckan, har vi uppdaterat vår uppskattning kring Bolagets orderbok. Denna baseras enbart på de orders som Hoylu har kommunicerat, och för orders som sträcker sig över flera kvartal har antaganden gjorts om fördelning. Den streckade linjen visar procentuell andel av uppskattad orderbok i förhållande till omsättningen. För perioderna Q3-18 och Q4-18 härleds procentandelen mot vår prognostiserade omsättning.

 

Analyst Groups sammanfattade syn på Hoylu som investering

Hoylu har på kort tid byggt upp organisationen och senaste året levererat flertalet orders till kunder runtom hela världen. Med befintliga distributions- och partnersavtal, nuvarande orderbok och potentiella leads, kan Hoylu komma att öka försäljningen snabbt under 2018. Med fortsatt bibehållen kostnadskontroll kan därmed Bolaget närma sig lönsamhet. I ett Base scenario prognostiseras omsättningen till >35 MSEK år 2018. Utifrån gjord prognos och en relativvärdering, härleds ett potentiellt värde per aktie om 6 kr på 2018 års prognos.

Läs aktieanalys

OM HOYLU

Hoylu AB (”Hoylu” eller ”Bolaget”) levererar innovativa lösningar för digitala arbetsytor. Verktyget Hoylu Suite möjliggör för företag att leverera högkvalitativt samarbete på den moderna arbetsplatsen med funktionen att använda vilken enhet som helst, för att arbeta smartare och roligare inom olika branscher såsom teknik, läkemedel, konstruktion, entreprenad, tillverkning, resor, gästfrihet, grafisk design och många fler. Hoylu är noterade på Nasdaq First North Stockholm sedan 2017.