Analytikerkommentar på PM – Hörselhallucinationsstudie förlängd2018-03-28

SensoDetect kommunicerar att en påbörjad hallucinationsstudie försenats, och vidare återupptagits. I och med detta fortsätter delar av arbetet med att bredda teknikens användningsområde.

Den 4 maj 2017 kommunicerade SensoDetect att de inlett en studie med Londonbaserade Dr. Afzal Ghazala, rörande en ny metod för att med ljud minska hörselhallucinationer vid psykossjukdomar. Denna studie var planerad att avslutas under 2017, och har nu förlängts p.g.a. en långsammare forskningstakt än planerat. Externa omständigheter, utanför SensoDetects kontroll, skall ha orsakat förseningen. De externa omständigheterna skall nu vara lösta och forskningen fortgår i enlighet med forskningstakten innan de externa faktorerna blev aktuella. Vidare, finansiärerna är fortsatt med på forskningsprojektet och studien väntas avslutas under 2018.

Såhär säger VD Johan Olson i samband med nyheten:

“Det är mycket positivt att vi kan fortsätta samarbetet trots förseningar, som legat utanför samtliga parters påverkan, och jag ser fram emot en lösning som kan hjälpa många individer och skapa förutsättningar för en bredare marknad på sikt. SensoDetect fokuserar med BERA 3.0 på ADHD, Schizofreni och Autism och det är därför viktigt för oss att vara med och bistå med expertis och input som kan leda till ökad användning och nya bredare produkter och marknader. Schizofreni tester före och efter behandling av olika slag är direkt relaterat till BERA 3.0 och kompletterande produkter är en spännande möjlighet som jag absolut är öppen för och att det försenats har tyvärr berott på utomstående omständigheter som vi tyvärr bara får acceptera. Men nu är vi på gång igen och det ska bli mycket spännande och se resultatet!”

Läs vår aktieanalys
Läs Bolagets PM