Analytikerkommentar på PM – Greater Than värvar en Global Business Manager Sales2018-07-05

Greater Than AB (”Greater Than” eller ”Bolaget”) meddelade den 3 juli 2018 att de värvar Alexander Portnoff, från Söderberg & Partners, som kommer kliva in i rollen som Global Business Manager Sales på Greater Than.

Alexander har mångårig erfarenhet från försäkringsbranschen och kommer närmast från en roll som franchisetagare och försäkringsförmedlare på Söderberg & Partners. Där har han varit delaktig i att utveckla och driva igenom skräddarsydda gruppförsäkringslösningar för stora kundkonton.

Greater Than ska växa internationellt, varför vi ser positivt på att Bolaget stärker upp med personal för att utveckla erbjudandet ur ett globalt perspektiv, samt etablera samarbeten med internationella kunder. Greater Than har redan introducerat sitt erbjudande på marknaden och sålt till aktörer som Moderna Försäkringar i Sverige, Tryg Danmark, Tryg Norge och LähiTapiola i Finland. Det kan således argumenteras för att Bolaget, åtminstone i Skandinavien, visat Proof of Concept.

För Greater Than kommer Alexander ta på sig en viktig roll i att driva på Bolagets globala expansion, och VD Liselott Johansson beskriver Alexander som ”[…] en efterlängtad drömrekrytering […]”. Såhär säger Alexander i samband med anställningen på Greater Than:

”Jag ser stor potential i digitaliseringsprocessen som Greater Than driver och att efter 15 år i försäkringsbranschen få chansen att vara med på den här resan ska bli både upplysande och spännande. Bolaget har samlat en mycket kompetent skara människor som jag är stolt över att vara en del av.”

Följande är Analyst Groups sammanfattade syn på Greater Than som investering

Greater Than har samlat data i över 14 år. Känsligheten i den AI-baserade plattformen fångar upp minsta förändring i körmönster och korrelerar körpoängen mot en skadefrekvens. Det resulterar i miljardtals analytiska slutsatser. Greater Than har därmed en omfattande databas, och den teknologiska höjden för att utföra högkvalitativa analyser. Greater Thans AI-plattform genererar faktisk försäljning, där tolv månader rullande omsättning uppgår till ca 10 MSEK. År 2022 prognostiseras Greater Than ha nått en omsättning över 100 MSEK, vilket med en diskonteringsränta om 10 % och en målmultipel härledd från en relativvärdering, ger ett nuvärde per aktie om 39 kr i ett Base scenario.

Läs aktieanalys

OM GREATER THAN

Greater Than har över 14 års erfarenhet av att förstå bilförare och med över 5 miljarder analyserade kilometer har Bolaget byggt en databas på över 300 miljarder referensprofiler. Baserat på den erfarenheten erbjuder Greater Than AI-baserade bilförsäkringar till försäkringsbolag som vill digitalisera för att sänka skadefrekvensen och erbjuda konsumenten transparenta, bättre och billigare produkter. Greater Thans AI-baserade premiemodell ersätter ett gammalt system för att prissätta försäkringar, och istället för kollektiv prissättning som baseras på äldre skadestatistik prissätter deras AI varje enskild biltur baserat på realtidsdata. Individuell prissättning resulterar i sänkta kostnader och med Bolagets AI-modell blir prissättningen granulär, transparent och påverkbar för konsumenten. I genomsnitt innebär Greater Thans försäkringslösning 17 % lägre premie för konsumenten och 40 % lägre skadefrekvens för försäkringsbolaget.