Analytikerkommentar på PM – Greater Than tar klivet in i Asien2018-09-24

Greater Than AB (”Greater Than” eller ”Bolaget”) meddelade den 20 september 2018 att de ingår ett samarbete med ComfortDelGro Corporation Limited (”ComfortDelGro”).

Greater Than har tecknat ytterligare ett samarbetsavtal, och stärker nu sin närvaro utanför Norden. Genom det tecknade avtalet med ComfortDelGro tar Greater Than klivit in på den asiatiska marknaden, en marknad där digitala försäkringslösningar förväntas växa kraftigt kommande åren. ComfortDelGro är en av världens största bolagskoncerner inom transportinfrastruktur, med närvaro på marknader som Singapore, UK, Kina, Australien m.fl.

ComfortDelGro kommer initialt att introducera Greater Thans lösning i Singapore, där koncernen ska kunna erbjuda sina kunder digitala bilförsäkringar baserade på Greater Thans teknik. ComfortDelGro har totalt på sina marknader runtom i världen en flotta på över 42 000 fordon, och i Singapore har koncernen vad som anges vara en marknadsledande taxiverksamhet, en stor ägandedel av tåg- och busstrafiken, landets största trafikskola samt verksamheter inom bl.a. billeasing och försäkringsförmedling. För att snabbt bygga referensfall kommer Greater Thans teknik att implementeras i utvalda delar av ComfortDelGros taxi- och körskoleverksamhet under november 2018.

Greater Than har kommit långt i sitt arbete på den nordiska marknaden och där anser vi att Bolaget under senaste året gått från Proof of Concept till bred marknadslansering. Att nu Greater Than även tar klivet in på den asiatiska marknaden, med en partner som dessutom har närvaro i flera andra regioner, ser vi såklart mycket positivt på. Med tanke på att implementering av Greater Thans teknik ska ske redan under november 2018, tolkar vi det som att ComfortDelGro är angelägna om att komma igång snabbt. Det är ett positivt signalvärde, och att koncernen vill komma igång snabbt kan innebära en kortare tid för att Greater Than ska erhålla ökade intäkter.

Analyst Groups sammanfattade syn på en investering i Greater Than

Greater Than har samlat data i över 14 år. Känsligheten i den AI-baserade plattformen fångar upp minsta förändring i körmönster och korrelerar körpoängen mot en skadefrekvens. Det resulterar i miljardtals analytiska slutsatser. Greater Than har därmed en omfattande databas, och den teknologiska höjden för att utföra högkvalitativa analyser. Greater Thans AI-plattform genererar faktisk försäljning, där tolv månade rullande omsättning uppgår till 11,3 MSEK. År 2022 prognostiseras Greater Than ha nått en omsättning över 100 MSEK, vilket med en diskonteringsränta om 10 % och en målmultipel härledd från en relativvärdering, ger ett nuvärde per aktie om 39 kr i ett Base scenario.

Läs aktieanalys

OM GREATER THAN

Greater Than AB har över 14 års erfarenhet av att förstå bilförare, och med över 5 miljarder analyserade kilometer har Bolaget byggt en databas med över 300 miljarder referensprofiler. Baserat på den erfarenheten erbjuder Greater Than AI-baserade bilförsäkringar till försäkringsbolag som vill digitalisera för att sänka skadefrekvensen och erbjuda konsumenten transparenta, bättre och billigare produkter.