Analytikerkommentar på PM – Greater Than och Moderna Försäkringar lanserar företagsförsäkring2018-03-09

Greater Than AB (”Greater Than” eller ”Bolaget”) meddelade den 8 mars 2018 att de tillsammans med Moderna Försäkringar lanserar företagsförsäkring med ”Fleet Management”. I pressmeddelandet skriver Greater Than att det är den första bilförsäkringen i Sverige med integrerat helhetsbegrepp över vagnparken, baserad på AI-teknik för företag.


Bilförsäkringar till företag – en marknad om cirka 8,5 miljarder kronor i Sverige

Vad detta innebär i praktiken är att tidigare försäkringar Enerfy – Försäkring med Moderna och Moderna Smart Flex nu utvidgas och blir tillgängligt för företag. Det här öppnar upp en ny typ av adresserbar marknad. Sten Forseke, grundare och huvudägare i Greater Than, berättar för oss att marknaden för bilförsäkringar till företag uppgår till 8,5 miljarder kronor i Sverige.

Enligt Greater Than så skulle 60 % av den marknaden gynnas av deras lösning

Bilförsäkringen, som är baserad på AI-teknik, är användarbaserad där de företag som kör säkert kommer att märka det på premien. Försäkringslösningen är helt integrerad med ett fordonsuppföljningssystem (Fleet Management) vilket gör att företag kan få ett helhetsbegrepp över sin vagnpark.

Ett stort värde i Greater Thans AI-plattform

Greater Than har samlat data i över 14 år. Känsligheten i den AI-baserade plattform fångar upp minsta förändring i körmönster och korrelerar körpoängen mot en skadefrekvens. Det resulterar i miljardtals analytiska slutsatser. Greater Than har därmed en omfattande databas redan idag, samt den teknologiska höjden för att utföra högkvalitativa analyser. Det kan argumenteras för att det ger Bolaget ett first-mover advantage. Greater Thans AI-plattform genererar faktisk försäljning, där omsättning 2017 uppgick till 8 MSEK (3,5 MSEK 2016).

 

Vi har pratat med Sten Forseke, grundare och huvudägare i Greater Than, som säger följande:

Kan du ge någon uppskattning om hur stor företagsmarknaden för bilförsäkringar är i Sverige, och hur stor andel som teoretiskt kan adresseras med Modernas försäkring baserad på er AI-plattform?

Marknaden bedöms till 8,5 miljarder kronor och vi uppskattar att 60% skulle gynnas av vår lösning.

Kan du ge någon uppskattning om när den användarbaserade bilförsäkringen för företag kan börja säljas? Omgående?

Idag (8/3 -18) började vi sälja den och intresset har varit stort.

Hur ser du på era möjligheter nå ut till företag även utanför Sverige med användarbaserade försäkringar baserade på er AI-teknik?

Sådana diskussioner pågår och intresset är mycket stort.

 

Följande är vår sammanfattade syn på Greater Than som investering:

  • Under 2018 ska försäljningen fortsätta öka. Under senaste året har Greater Than ingått flera samarbeten med försäkringsaktörer, både i och utanför Sverige, samt inom andra vertikaler av bilindustrin. Under 2018 förväntas nya avtal tecknas, samtidigt som de tidigare ger god utväxling i försäljningen. Under 2017 uppgick försäljningen till 8 MSEK, att jämföra med 3,5 MSEK 2016. Bolagets AI-plattform genererar således intäkter redan idag.
  • Greater Thans AI-baserade premiemodell ersätter ett gammalt system. Istället för kollektiv prissättning som baseras på äldre skadestatistik prissätter Bolagets AI varje enskild biltur baserat på realtidsdata. Individuell prissättning resulterar i sänkta kostnader och med Bolagets AI-modell blir prissättningen granulär, transparent och påverkbar för konsumenten.
  • God skalbarhet i white label-lösningar. Genom Enerfy-plattformen erbjuder Greater Than försäkringsbolag en helt digital bilförsäkring som de under eget varumärke kan sälja till kunder inom ett par veckor från att licensavtal ingåtts. Senaste året har Greater Than etablerat avtal inom hela Norden. Affärsmodellen möjliggör exponentiell tillväxt med goda bruttomarginaler.
  • Adresserar en marknad med miljontals potentiella användare. Med Enerfy Car Insurance adresserar Greater Than 240 miljoner potentiella användare bara i Europa. Bolaget ser även potential i USA och Kina. Redan vid en mindre marknadsandel kan Greater Than generera betydande intäkter.
  • En framtid med både möjligheter och utmaningar. Trots pågående förändring är den traditionella försäkringsbranschen trögrörlig, vilket leder till utmaningar för Bolaget. Den potentiella tillväxten kan ta längre tid än väntat, vilket skulle påverka Bolagets finansiella ställning.

 

OM GREATER THAN

Greater Than har över 14 års erfarenhet av att förstå bilförare och med över 5 miljarder analyserade kilometer har Bolaget byggt en databas på över 300 miljarder referensprofiler. Baserat på den erfarenheten erbjuder Greater Than AI-baserade bilförsäkringar till försäkringsbolag som vill digitalisera för att sänka skadefrekvensen och erbjuda konsumenten transparanta, bättre och billigare produkter.

Greater Thans AI-baserade premiemodell ersätter ett över hundra år gammalt system för att prissätta försäkringar. Istället för kollektiv prissättning som baseras på gammal skadestatistik prissätter deras AI varje enskild biltur baserat på realtidsdata. Överallt där kollektiv prissättning används blir kostnaderna onödigt höga, att gå till individuell prissättning resulterar alltid i sänkta kostnader. Och med Bolagets AI-modell blir prissättningen både granulär, transparent och påverkbar för konsumenten. I genomsnitt innebär Greater Thans försäkringslösning 17 procent lägre premie för konsumenten och 40 procent lägre skadefrekvens för försäkringsbolaget.

Greater Than erbjuder sina digitala bilförsäkringar som en komplett nyckelfärdig produkt med kundens egna design och varumärke. För att ytterligare förenkla kräver deras paketlösningar ingen integration med försäkringsbolagens IT-system, vilket innebär att kunder kan börja sälja digitala produkter till nya segment inom loppet av några veckor.

Läs vår aktieanalys på Greater Than
Läs bolagets PM