Analytikerkommentar på PM – Greater Than inleder samarbete med ledande försäkringsbolag2018-01-09

Greater Than AB (”Greater Than” eller ”Bolaget”) meddelade idag den 9 januari 2018 att de inleder ett samarbete med LähiTapiola, Finlands ledande bilförsäkringsbolag. Parterna har för avsikt att samarbeta runt de digitala försäkringstjänsterna som ingår i Greater Thans teknikplattform, Enerfy, och har därför ingått en avsiktsförklaring.

I LähiTapiolas årsredovisning för 2016 framgår följande:

“At the Auto 2016 event in November, we launched a new type of motor liability insurance for private customers, introduced at the beginning of 2017. We have already received very positive feedback on the model. The basis for the new insurance is to reward good drivers. […] the motor liability insurance will be calculated on the basis of the customer’s personal insurance history and claims record.”

LähiTapiola skriver att försäkringen ska beräknas utifrån en förares personliga försäkringshistorik, och såldes inte baseras på hela kollektivet. LähiTapiola har även gjort stora investeringar i att digitalisera sina erbjudanden, och har blivit utsedd som den främsta digitala aktören inom försäkringssektorn enligt Magenta Advisory’s årliga undersökning.

Greater Than har under 14 års tid samlat data från bilar och förare från hela världen. Idag har Bolaget en kunskapsbank om mer än 250 miljoner referensprofiler över förarbeteenden och ackumulerad kördata  som överstiger 5 miljarder kilometer. Baserat på realtidsdata som samlas från bil och förare under körning, kan Bolagets egenutvecklade AI leta mönster med hjälp av referensprofilerna. Därigenom kan ett förarbeteende kännas igen och knytas till en skadefrekvens, vilket möjliggör att bilförsäkringen kan prissättas individuellt och per biltur, istället för som traditionellt per år och med ett pris som baseras på hela kollektivet. Genom att tillhandahålla en AI-driven premiummodell, som leder till en påtaglig förändring av förarbeteendet, kan Greater Than hjälpa bilförsäkringsbolag att reducera skadekostnaderna med 40 %.

Både Greater Than och LähiTapiola arbetar således i samma riktning och vill erbjuda förare en mer individuell försäkring. LähiTapiola har över 3 000 anställda och försäkrar fler än 800 000 personbilar, varför vi ser mycket positivt på nuvarande Letter of Intent (LOI). Ett färdigt avtal är planerat till sommaren 2018 och Greater Than fortsätter således öka sin närvaro i Norden.

Vi har pratat med Sten Forseke, grundare och huvudägare i Greater Than, som säger följande:

”För att nuvarande LOI ska övergå till ett faktiskt avtal under sommaren 2018 som planerat är det ”bara” praktiskt arbete som ska på plats, och detaljer kring produkten och dess omfång.”

Läs vår aktieanalys på Greater Than
Läs bolagets PM