Analytikerkommentar på PM – Greater Than ingår samarbete med Zurich Insurance och Sixt Irland2018-11-15

Greater Than AB (”Greater Than” eller ”Bolaget”) meddelade den 13 november 2018 att de ingår samarbete med Zurich Insurance och Sixt Irland.

”Detta är ett kvitto på att vår expansionsstrategi är framgångsrik”, säger VD Liselott Johansson.

Avtalet innebär att Greater Than når ca 1 % av den globala koncernens bilflotta om 280 000 fordon – finns möjlighet till utökad andel?

Greater Than tar nu steget in på den irländska marknaden och ingår ett samarbete med försäkringsbolaget Zurich Insurance UK och Sixt på Irland. Avtalet innefattar att Sixt Irland integrerar Greater Thans plattformslösning i hela sin bilflotta på Irland som består av ca 3 500 fordon. Sixt Irland ingår i den globala hyrbilskoncernen Sixt Group. Sixt Group har över 2 100 stationer och 280 000 fordon över hela världen. Med nuvarande avtal har Greater Than därmed nått ca 1,3 % av koncernens globala fordonsflotta. Även om det är för tidigt att spekulera i, är det intressant att se om en eventuell uppföljning från Sixt kan komma att ske och om Greater Thans plattform kan integreras i en ännu större andel av koncernens fordonsflotta.

”Det kan även nämnas att marknaden i Storbritannien avseende digital utveckling och nya försäkringslösningar är något mer mogen än exempelvis Sverige och Norden. Att Greater Than kan utmana även på en sådan marknad är ett bra tecken på att Bolagets teknik är efterfrågad och attraktiv”, säger ansvarig analytiker Patrik Olofsson.

Analyst Groups sammanfattade syn på Greater Than som investering

Greater Than har samlat data i över 14 år. Känsligheten i den AI-baserade plattformen fångar upp minsta förändring i körmönster och korrelerar körpoängen mot en skadefrekvens. Det resulterar i miljardtals analytiska slutsatser. Greater Thans AI-plattform genererar faktisk försäljning, där tolv månade rullande omsättning uppgår till ca 13 MSEK. År 2022 prognostiseras Greater Than ha nått en omsättning över 100 MSEK, vilket med en diskonteringsränta om 10 % och en målmultipel härledd från en relativvärdering, ger ett nuvärde per aktie om 39 kr i ett Base scenario. Nyligen tecknat avtal med FIA förväntas vara en stark värdedrivare i investeringscaset. 

OM GREATER THAN 

Greater Than AB har över 14 års erfarenhet av att förstå bilförare, och med över 15 miljarder analyserade kilometer har Bolaget byggt en databas med över 400 miljoner referensprofiler. Baserat på den erfarenheten erbjuder Greater Than AI-baserade bilförsäkringar till försäkringsbolag som vill digitalisera för att sänka skadefrekvensen och erbjuda konsumenten transparenta, bättre och billigare produkter.