Analytikerkommentar på PM – Greater Than får en ny digital distributionskanal via svenskt börsnoterat företag2018-01-11

Greater Than AB (”Greater Than” eller ”Bolaget”) meddelade idag den 11 januari 2018 att Insplanet, en jämförelsesajt på nätet, blir ny distributionskanal för bilförsäkringen Enerfy – Försäkring med Moderna och Moderna Smart Flex.

             

Insplanet-koncernen utvecklar och driver digitala konsumenttjänster och varumärken med huvudsaklig inriktning mot försäkringar och privatlån. Bolaget har idag en ledande position inom jämförelse och förmedling av sakförsäkringar mot konsument via jämförelsesajten Insplanet.com. Företaget är noterat på Nasdaq First North Stockholm och har sedan 2012 under lönsamhet växt med 4 % årligen (CAGR). År 2016 omsatte Insplanet nära 100 miljoner kronor.

Insplanets affärsidé är att erbjuda privatpersoner jämförelser, relevant information och kunskap, rådgivning och köp av produkter och tjänster inom privatekonomi, och idag är företaget en av Sveriges största Internetbaserade jämförelsesajter inom försäkringar.

Greater Than får nu ytterligare en kanal mot konsumentmarknaden där privatpersoner initialt kommer kunna hitta Enerfy – Försäkring med Moderna och Moderna Smart Flex. Med tanke på Insplanets marknadsposition kan denna typ av kanal över tid resultera i goda intäkter för Greater Than. Det kan nämnas att via Insplanet görs 2 000 prisjämförelser dagligen av deras kunder, och även om samtliga inte är relaterade till bilförsäkringar bidrar det till en bred exponering av bilförsäkringar som är baserade på Greater Thans teknikplattform Enerfy.

 

Utdrag ur vår aktieanalys  som sammanfattar vår syn på Greater Than som investering:

Greater Than har samlat data i över 14 år. Känsligheten i Bolagets AI-baserade plattform fångar upp minsta förändring i körmönster och korrelerar körpoängen mot en skadefrekvens. Det resulterar i miljardtals analytiska slutsatser. Greater Than har således inte bara en omfattande databas redan idag, utan även den teknologiska höjden för att utföra högkvalitativa analyser. Det kan argumenteras för att detta ger Bolaget ett first-mover advantage. Greater Than har befintlig försäljning och 12 månader rullande omsättning uppgår till 6,2 MSEK.

 

Vi har pratat med Sten Forseke, grundare och huvudägare i Greater Than, som berättar att det är ett trepartssamarbete som råder mellan Greater Than, Insplanet och Moderna Försäkringar, och att det idag är de två försäkringar Enerfy – Försäkring med Moderna och Moderna Smart Flex som konsumenter kommer att kunna undersöka via Insplanet.

Teoretiskt, om ytterligare bilförsäkringar under andra varumärken skulle komma framöver, hur ser du på möjligheterna att även dessa kommer kunna hittas via Insplanet?

”Det är sannolikt att vi kommer att paketera nya erbjudanden, kanske under nya varunamn och dessa kommer då sannolikt även säljas på Insplanet.”

Läs vår aktieanalys på Greater Than
Läs bolagets PM