Analytikerkommentar på PM – Greater Than anställer två personer med 20 års gemensam erfarenhet från försäkringsbranschen2018-02-21

Greater Than AB (”Greater Than” eller ”Bolaget”) meddelade idag den 21 februari 2018 att de anställt Anna-Karin Hedlund och Patrik Lundholm från Moderna Försäkringar.

Både Anna-Karin och Patrik har lång erfarenhet från försäkringsbranschen, sammantaget har de över 20 års erfarenhet av att arbeta med försäkringar. Båda kommer närmast från Moderna Försäkringar, ett försäkringsbolag som Greater Than nu under en längre tid haft samarbete med. Moderna Försäkringar erbjuder Enerfy – Försäkring med Moderna och Moderna Smart Flex, vilka båda grundar sig i Greater Thans egenutvecklade teknikplattform Enerfy.

Anna-Karin har arbetat på Moderna Försäkringar sedan 2007 och har haft flera olika roller, bl.a. som systemspecialist och som chef över Project Management Office där hon ansvarade över projekt och färdigställande av produkter.

Patrik har före sin tid på Moderna Försäkringar bland annat arbetat på Insplanet och Lendo. 2010 klev han in i Moderna Försäkringar och har sedan dess haft olika ansvarsområden, senast som chef över webb och digitalisering. Dessförinnan har han även arbetat med affärsutveckling, försäljning och partnersamarbeten.

Bokslutskommuniké nu på fredag den 23 februari – vi ser fram emot VD-ordet och information om vad kassan uppgår till

Greater Than publicerar snart sin bokslutskommuniké där siffror för fjärde kvartalet 2017 kommer presenteras. Vi räknar inte med någon större förändring i försäljningsnivå, samt att resultatet är fortsatt negativt. Mer intressant blir att läsa vad VD Liselott Johansson skriver i sitt VD-ord och vilka indikationer som ges för hur Greater Than kan komma att utvecklas under 2018. Om det är något nyckelmått en investerare borde hålla extra utkik efter är det hur likviditeten förhåller sig, dvs. hur stor Bolagets kassa är per utgången av 2017. Greater Than är ett bolag som står inför en potentiell tillväxtresa, men likt tillväxtbolag i allmänhet är resultatet fortfarande negativt, varför likviditetsnivå i kombinationen med omsättningstillväxten blir viktiga parametrar att bevaka den närmaste tiden.

Under de tre första kvartalen 2017 har Bolagets burn rate i genomsnitt uppgått till ca 1,6 MSEK/månad. Korrigeringar har då gjorts för den spridningsemission om 5,6 MSEK (före emissionskostnader) som genomfördes under Q2-17. Utgående kassa september 2017 uppgick till 1,6 MSEK. Under oktober genomförde Greater Than en riktad emission till bl.a. Handelsbanken Fonder som inbringade ca 25 MSEK.

Med bibehållen burn rate om 1,6 MSEK/månad under sista kvartalet 2017, prognostiserar vi att Greater Thans kassa uppgår till omkring 20-21 MSEK vid utgången av 2017.

Om Greater Than

Greater Than har över 14 års erfarenhet av att förstå bilförare och med över 5 miljarder analyserade kilometer har Bolaget byggt en databas på över 300 miljarder referensprofiler. Baserat på den erfarenheten erbjuder Greater Than AI-baserade bilförsäkringar till försäkringsbolag som vill digitalisera för att sänka skadefrekvensen och erbjuda konsumenten transparanta, bättre och billigare produkter.

Greater Thans AI-baserade premiemodell ersätter ett över hundra år gammalt system för att prissätta försäkringar. Istället för kollektiv prissättning som baseras på gammal skadestatistik prissätter deras AI varje enskild biltur baserat på realtidsdata. Överallt där kollektiv prissättning används blir kostnaderna onödigt höga, att gå till individuell prissättning resulterar alltid i sänkta kostnader. Och med Bolagets AI-modell blir prissättningen både granulär, transparent och påverkbar för konsumenten. I genomsnitt innebär Greater Thans försäkringslösning 17 procent lägre premie för konsumenten och 40 procent lägre skadefrekvens för försäkringsbolaget. 

Greater Than erbjuder sina digitala bilförsäkringar som en komplett nyckelfärdig produkt med kundens egna design och varumärke. För att ytterligare förenkla kräver deras paketlösningar ingen integration med försäkringsbolagens IT-system, vilket innebär att kunder kan börja sälja digitala produkter till nya segment inom loppet av några veckor.

 

Läs vår aktieanalys på Greater Than
Läs bolagets PM