Analytikerkommentar på PM – Freetrailer tecknar avtal om släpvagnar värt minst 1,25 miljoner danska kronor2018-07-02

Freetrailer Group A/S (”Freetrailer” eller ”Bolaget”), meddelade den 28 juni 2018 att Bolaget utökat samarbetet med XXLutz i Sverige och Bilka i Danmark, och lägger till 15 vagnar till beståndet. Det samlade kontraktsvärdet uppgår till minst 1,25 MDKK, fördelat över tre år.

Vad de utökade samarbetena innebär för Freetrailer

Freetrailers utökade samarbeten med XXLutz och Bilka i Danmark innebär att Bolaget nu anknutit säkrade intäkter om 3,75 MDKK samt ökat antalet släpvagnar i Bolagets bestånd med 47 enheter, enbart under första månaden av räkenskapsåret 2018 – 2019. De säkrade intäkterna motsvarar annualiserat en tillväxt om 4,5 % mot 2016 – 2017 års bokslut bara genom partnerintäkter, vilka står för 38 % av Bolagets verksamhet. Vidare finns goda möjligheter för Freetrailer att i ett fortsatt led tjäna på släpvagnarna genom merförsäljning, såsom extraförsäkring, till konsument vilket står för resterande del av Bolagets omsättning.

Hur vi ser på Freetrailer som investering – en sammanfattning

  • Lansering av självbetjäningslösningen Freelock

Bolagets nyutvecklade lösning, Freelock, gör att Bolagets släp kan låsas upp med hjälp av en Bluetooth-koppling till Freetrailers bokningsapp. Detta innebär att Freetrailer kan hyra ut släpvagnarna helt självbetjänat. I samband med introduktionen av Freelock vid IKEAs varuhus i Gentofte, Danmark, såg Freetrailer en ökning om ca 50 % av antalet uthyrningar, vilket påvisar lösningens potential. Freelock finns för tillfället endast på ett fåtal av Freetrailers stationer, men ska framgent installeras på samtliga vagnar. Detta estimeras leda till att antalet uthyrningar per vagn ökar, som i sin tur väntas öka Bolagets möjlighet till merförsäljning.

  • Expansion på existerande och nya marknader

Bolaget står i och med lanseringen av Freelock redo för att expandera. Planen är att fram till räkenskapsåret 19-20 fokusera på tillväxt på existerande marknader, där Bolaget menar att en realistisk plan är att ha 5 000 vagnar i rotation 22-23, att jämföra med dagens siffra om 1 470 stycken. Därefter planeras expansion till nya geografiska marknader, först till Finland 19-20, följt av Tyskland och Benelux under 20-21.

  • Lågt personalbehov skapar skalbarhet

Bolagets uthyrning av släpvagnar sker på de platser Freelock är introducerat helt betjäningsfritt, snarare än via stationslösningar, vilket innebär att Freetrailer inte har samma personalkrav som vid mer traditionell vagnuthyrning. Av Bolagets totala personalkostnader uppskattas endast 46 % komma från roller där Bolaget kommer behöva öka antalet anställda, detta för att betjäna Bolagets tillväxt de kommande åren. Vidare innebär det att Bolaget inte behöver skala upp kostnader  i samma takt som omsättning ökar, vilket väntas medföra marginalexpansion.

  • I Base scenario värderas Freetrailer till 6,34 DKK.

I ett Base Scenario estimeras Freetrailer omsättningstillväxt mellan 17-18 till 22-23 uppgå till 20,3 % (CAGR), samtidigt som EBITDA-marginalen estimeras till 16,3 %. I en diskonterad kassaflödesmodell där diskonteringsräntan estimeras till 12,7 %, indikeras ett implicit värde per aktie om 6,34 DKK, motsvarande en potentiell uppsida om 40,9 % från noteringskursen om 4,50 DKK.

Läs aktieanalys

Om Freetrailer

Freetrailer är ett danskt teknologibolag, grundat 2004, med målet att göra det enkelt att boka och låna en släpvagn gratis via en delekonomisk IT-plattform. Företaget erbjuder idag sina kunder en 100% självbetjäningslösning via en applikation och ett elektroniskt lås som ger kunderna full flexibilitet.

Konceptet har visat sig öka trafiken till butikerna på ett innovativt och annorlunda sätt, och sedan starten har mer än 2 miljoner kunder lånat en freetrailer hos IKEA, Silvan, Pelican Storage – eller hos ett av bolagets 30 andra nordiska affärspartner. Bolaget arbetar med en tvåsidig tillväxtplan, där förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna är det ena delen och internationalisering av konceptet utgör den andra.

Danska tidningen Børsen har tilldelat Freetrailer sju tillväxtgazeller i rad. Idag har Freetrailer en lönsam och globalt skalbar affärsidé baserat på en beprövad och robust IT-plattform.