Analytikerkommentar på PM – Förhandsbesked om beviljat Europapatent2018-04-09

Positivt förhandsbeskedet gällande Europapatent stärker SensoDetects patentportfölj. En stark patentportfölj kan motivera ett ökat värde på Bolagets immateriella tillgångar.

SensoDetect kommunicerade 180405 att de erhållit ett s.k. ”Decision to grant” från EPO (European Patent Office). Förhandsbeskedet gäller Brainstem response-ansökan och omfattar ljudstimuli samt analysdelen, vilken BERA 3.0. bygger på. Detta är således att tolka som ett positivt besked gällande förstärkningsarbetet av den befintliga patentportföljen, bestående av fyra patentfamiljer, där Brainstem response är en av dessa. Patentet i förhandsbeskedet omfattar alla europeiska länder, med undantag för Vitryssland, Ukraina, Ryssland, Azerbajdzjan, Armenien och Georgien.

Såhär sa Johan Olson, VD i samband med pressmeddelandet:

“Det är alltid glädjande när patentansökningar kommer vidare och man får ett förhandsbesked av detta slag då det dels bevisar att vi är i fronten av teknikutvecklingen på detta område likväl som vi vet att det skyddar företaget på ett mycket bra sätt från kopior på marknaden. Nu är vår teknik så pass avancerad att den i sig inte är lätt att kopiera men det känns ändå väldigt viktigt att ha ett bra IP-skydd. En bra IP portfölj ökar värdet även på bolaget och gör oss mer attraktiva för nya aktieägare och investerare.”

OM SENSODETECT

SensoDetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga avvikelser och mönster för användning inom främst psykiatrin. Målet är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för sjukvården, samhället, patienter och anhöriga. SensoDetect är sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Bolagets aktie är listad på AktieTorget.

Läs vår aktieanalys