Analytikerkommentar på PM – Enviro och Treadcraft Limited förlänger MoU2019-01-02

Scandinavian Enviro Systems AB (”Enviro” eller ”Bolaget”) meddelade den 28 december 2018 att Bolaget har förlängt en avsiktsförklaring (MoU) med Treadcraft Limited.

Såhär säger Thomas Sörensson, VD på Enviro, i samband med pressmeddelandet:

Att vi har en officiell site för anläggningen är ett stort steg framåt. Arbetet fortlöper nu med att formalisera förutsättningar och villkor ytterligare. Inom de närmaste sex månaderna ska bland annat juridiska, finansiella och tillståndsfrågor klargöras, och en anläggningsorder upprättas. Att Enviro går in som delägare av anläggningen går helt i linje med bolagets nya affärsstrategi och gör att vi kommer ta del av den goda avkastning som förväntas genereras 

Förlängningen av avsiktsförklaringen gäller möjligheten för Enviro att tillsammans med Treadcraft Limited bilda ett Joint Venture för att etablera en pyrolysanläggning med Enviros teknologi. Treadcraft Limited är ett kanadensiskt bolag verksamma inom däckåtervinning i Nordamerika sedan 2007. Förlängningen av MoU-avtalet gäller ytterligare sex månader och anläggningen som avses byggas har kapacitet för återvinning av 30 000 ton däck årligen. Enligt Bolagets prospekt i samband med avslutad nyemission gäller följande som exempelkalkyl för en anläggning av denna storlek:

Värt att understryka är att ovanstående kalkyl gäller för en hel anläggning och Enviros andel av detta bestäms av hur stor ägarandel Treadcraft Limited respektive Bolaget eventuellt erhåller i kommande förhandlingar.

I pressmeddelandet framgår det att man även har bestämt plats för konstruktion av den tilltänkta pyrolysanläggningen, nämligen 1501 College Avenue, Niagara Falls, New York, USA.

Nyheten togs emot positivt och aktien handlades upp ungefär 12 % till 0,375 kr vid stängning den 28:e december 2018. Vi tolkar detta som att marknaden ser nyheten som ett positivt steg i riktning mot att sluta avtal om att bygga Enviros första Joint Venture-anläggning. Totalt har Enviro i dagsläget fyra aktiva MoU-avtal.

Analyst Groups sammanfattade syn på Scandinavian Enviro Systems som investering

Scandinavian Enviro Systems AB förhandlar med intressenter gällande kontrakt om delägande av pyrolysanläggningar med Enviros teknologi, vilket förväntas vara den främsta potentiella värdedrivaren framgent. Genom anläggningen i Åsensbruk demonstrerar Bolaget deras patenterade teknik samtidigt som de säljer kimrök från anläggningen till slutkunder såsom Volvo Cars. Förväntade avtal om anläggningar motiverar ett potentiellt värde per aktie om 0,67 SEK i ett Base scenario.

Läs aktieanalys

Om Scandinavian Enviro Systems

Enviro har en patenterad teknik som genom pyrolys utvinner kimrök, stål, olja och gas från förbrukade däck. Förutom att sälja kimrök producerad i fabriken i Åsensbruk förhandlar Bolaget med ett flertal aktörer om att ingå delägarskap i produktionsanläggningar.