Analytikerkommentar på PM – Doxa tecknar flera distributionsavtal samt tar in ny VD2018-04-19

Doxa AB (”Doxa” eller ”Bolaget”) meddelade den 18 april 2018 att de signerat avtal med XYZ Dental om distribution i Australien och Nya Zeeland, vilket omfattar marknadsföring och försäljning av Doxas dentalcement Ceramir® Crown & Bridge (”Ceramir C&B”). Den 19 april meddelade Doxa att de även tecknat distributionsavtal i England.

Distributionsavtal Australien / Nya Zeeland

Med det nya avtalet utökar således Doxa sitt distributörsnätverk. Bolaget ska fokusera sin resurser på primärt USA och Europa, men likväl ser vi positivt på att Doxa adderat ytterligare en distributör som kan bidra till ökad försäljning för Bolaget.

XYZ Dental kommer att sälja Ceramir genom både sina tandläkar- och labbkanaler genom att använda både s.k. sampling och bundling. Framförallt så kommer deras zirkoniapuckar (det material som man fräser zirkoniakronor ur) och implantat att sammankopplas med Ceramir C&B. Produkten är nu registrerad i Australien och lanseringen sker i slutet av april.

Distributionsavtal England

Avtalet är tillsammans med Mac Technologies Ltd. och omfattar marknadsföring och försäljning av Ceramir C&B i England. Doxa skriver att försäljningen initialt kommer att ske genom sampling och lansering är påbörjad.

Ny VD i Doxa – Henrik Nedoh

Den 18 april kommunicerade Doxa att Henrik Nedoh från Nobel Biocare kommer tillträda som ny VD i Doxa. I pressmeddelandet framgår följande information om Henrik:

Henrik Nedoh har lång internationell erfarenhet från marknadsföring och försäljning och har arbetat inom dentalmarknaden i mer än tio år. Henrik kommer närmast från Nobel Biocare där han nu lämnar en tjänst som Region Director Nordic. Tidigare i karriären var han Head of Marketing APAC med bas i Hong Kong och General Manager för Australien & New Zealand med bas i Sydney. Henrik arbetade dessförinnan i många år för Volvo Cars, bl.a. med Business Development för Volvo Cars North America och som Commercial Market Manager på Volvo Cars huvudkontor i Göteborg. Tidvis har han arbetet och varit bosatt i USA, Hong Kong och Sydney.

Det framgår inte exakt när VD-skiftet kommer att ske, utan att det kommer att meddelas vid en senare tidpunkt.

 

Kort intervju med Torbjörn Larsson, VD på Doxa, om Private Label-avtalet

I samband med att Doxa kommunicerade tidigare Private Label-avtal med Dentsply Sirona var vi i kontakt med Torbjörn och ställde ett antal frågor som vi, tillsammans med många aktieägare, velat få mer klarhet kring. Nedan framgår svaren vi fick

I samband med att Doxa kommunicerade tidigare Private Label-avtal med Dentsply Sirona var vi i kontakt med Torbjörn och ställde ett antal frågor som vi, tillsammans med många aktieägare, velat få mer klarhet kring. Nedan framgår svaren vi fick:

Hur kommer dessa 16 MSEK som ni nu tillförs att bokföras? Kommer det att bokföras som en övrig intäkt eller nettoomsättningspost?

De kommer att bokföras som en övrig intäkt.

Kommer hela dessa 16 MSEK att synas i Q2-rapporten, eller kommer de fördelas jämnt över årets kvartal?

De kommer att synas i Q2-rapporten.

Vi förstår det som att, baserat på information från ert tidigare prospekt, att ni kommer tillhandhålla kapslar och tillbehör. Kommer ni således erhålla löpande intäkterna via avtalet, som kommer att synas i er resultaträkning som omsättning?

Ja, när försäljningen kommer igång kommer dessa intäkter att redovisas som vanlig omsättning.

Jämfört mot er egen försäljning av Ceramir C&B, kommer marginalerna vara relativt högre eller lägre?

De kommer att vara lägre. Det är naturligt då även Dentsply Sirona kommer behöva ha en marginal på sin försäljning.

Ser du att detta Private Label-avtal kan ge er ett starkare signalvärde mot andra aktörer i marknaden som ni riktar er mot med era produkter?

Att världens största aktör tar in vår produkt som ett Private Label är givetvis ett bra betyg för Ceramir både som teknologi och produkt, vilket ger oss en acceptans i marknaden.

 

Hur vi ser på Doxa som investering

Såhär skrev vi gällande vår sammanfattande syn på investeringscaset i en analys som publicerades under februari 2018 (detta var således före information av Private Label blivit tillgängligt):

Doxa har en påfylld kassa och förhandlingar med den aktör som kan komma att lansera Ceramir Crown & Bridge som private label fortgår, samtidigt som Doxa ska lansera nya produkter under 2018 och 2019. Aktiekursen har sedan september 2017 sjunkit med ca 50 %, vilket kan förklaras av försenad privat label-förhandling och en större nyemission under senhösten. 2018 prognostiseras Doxa omsätta ca 25 MSEK i ett Base scenario. Givet en målmultipel om EV/S 5 härledd från en relativvärdering, samt en diskonteringsränta om 12 %, erhålls ett potentiellt värde om 2,1 kr per aktie.

  • Marknaden för kronor och broar förväntas fortsätta växa

Marknaden för dentalcement drivs av användandet av kronor och bryggor, vilka cementeras fast på befintlig tand. Globalt är Europa den största marknaden för kronor och bryggor (43 % av marknaden), och kan förklaras av en väl utbyggd tandvård som prioriteras högt. Nordamerika är näst störst med en andel om 28 %.

  • Prisbelönad produkt och befintligt distributörsnätverk

Ceramir C&B har erhållit flertalet priser, dels Top Innovative Cement av tidskriften The Dental Advisor fyra år i rad, samt Best in Class Technology fyra år i rad av Cellerant Consulting Group. Dessa utmärkelser är viktiga för Bolaget då det skapar varumärkeskännedom. Att vinna priserna flera år i rad ger även Ceramir C&B en tydlig kvalitetsstämpel som är viktig för att nå ut till samtliga inom branschen för dentalcement. Doxa har idag ett befintligt försäljningsnätverk bestående av drygt 20 distributörer över fyra kontinenter.

  • Förhandlingar om Ceramir Crown & Bridge som Private Label fortskrider

Förhandlingar pågår med en aktör som kan lansera Ceramir under eget varumärke. Om affären sker erhåller Doxa en större betalning vid signering och på lång sikt är avtalet positivt för Doxas tillväxtmöjligheter. Denna del har således nu inträffat.

  • Bundling med kronor kan ge hävstångseffekt

För Doxa innebär bundling dels ett nytt distributionssätt av Bolagets produkter, dels en hävstång då många av dessa distributörer tillverkar kronor i stora volymer. Doxa har idag ett avtal om bundling med  Drake Dental Labs USA och Doxa arbetar för att ytterligare etablera denna affärsmodell.

  • Trögrörlig och konservativ marknad

Utmaningar finns i att på ett effektivt sätt penetrera marknaden, vilket dels kan förklaras av Doxas storlek relativt andra aktörer, dels strukturella förutsättningar i form av trögrörliga regulatoriska myndigheter och konservativa kunder.

Vår analys kommer att uppdateras i samband med att Doxa publicerar sin Q1-rapport under maj 2018.

OM DOXA

Doxa Aktiebolag (”Doxa” eller ”Bolaget”) utvecklar, tillverkar och säljer biokeramiska dentalprodukter. Den första produkten Ceramir® Crown & Bridge (”Ceramir C&B”) lanserades i Sverige under 2009, och har i såväl klinik- som marknadsstudier visat imponerande resultat. Ceramir C&B lanserades i USA under våren 2011 och Doxa expanderar nu även i Europa. Ceramir har mottagit flertalet utmärkelser och under de kommande åren avser Doxa lansera fler produkter baserade på Ceramir, med ambitionen att lansera ytterligare en produkt under 2018 samt en under 2019.

Läs vår aktieanalys