Analytikerkommentar på PM – ChromoGenics erhåller order om 1,3 MSEK från Fabege2019-03-18

ChromoGenics AB (”ChromoGenics” eller ”Bolaget”) kommunicerade förra veckan ytterligare en order, nu från fastighetsbolaget Fabege. Ordervärdet uppgår till 1,3 MSEK, med en tillhörande option på att ytterligare 3,1 MSEK kan avropas under Q2-19.

Generalentreprenör för projektet är Reomti Bygg AB och ChromoGenics agerar underleverantör i detta fall. Att en entreprenör väljer att inkludera ChromoGenics erbjudande mot slutkunden, i detta fall Fabege, är något vi ser positivt på då det sänder en signal till branschen att ConverLight-produkten är en attraktiv lösning för fastigheter. Fabege är dessutom att anse som en bra referenskund med ett minst sagt omfattande fastighetsbestånd.

”ChromoGenics försäljningsstrategi går från klarhet till klarhet, Analyst Group bedömer att nuvarande orderbok uppgår till nära 30 MSEK, exklusive nämnd option om ytterligare 3,1 MSEK under Q2-19. Jämfört med vår helårsprognos om 60 MSEK har således ChromoGenics redan 50 % i boken när det fortfarande återstår mer än nio månader av året”, säger Patrik Olofsson, ansvarig analytiker.

Läs aktieanalys

Om ChromoGenics

ChromoGenics knoppades av från Ångströmlaboratoriet 2003 och har sedan dess utvecklat dynamiska glas för kommersiella fastigheter. ChromoGenics utvecklar, producerar och marknadsför solskyddsglasen ConverLight® (dynamiskt) och I-Window® (statiskt). Produkterna släpper in ljus, men stoppar upp till 90 % av oönskat värmeinslag. Glasen förbättrar byggnadens energiprestanda, ökar välbefinnandet hos de som arbetar i lokalerna och är kostnadseffektiva jämfört med andra solskydd, då de är helt underhållsfria. Genom användning av dessa produkter kan förbrukning av energi för kylning av fastigheter minskas väsentligt, i vissa fall med upp till 50 %. ChromoGenics aktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm sedan 2017.