Analytikerkommentar på PM – Chordate tecknar ytterligare franchiseavtal2018-09-07

Chordate Medical AB (”Chordate” eller ”Bolaget”) meddelade idag den 7 september 2018 att de har tecknat ytterligare ett franchiseavtal för en K.O.S-behandlingsklinik.

Franchise-avtal med Silvias Medical City AB (“SMC”)

SMC driver en Öron-Näsa-Halsklinik i samverkan med Solna Centrum Specialläkargruppen och kommer erbjuda privatbetalande patienter Chordates behandling för icke-allergisk rinit (”nästäppa”). År 2016, vilket är senast tillgängliga bokslut, omsatte SMC ca 1,1 MSEK, vilket kan jämföras med 0,4 MSEK 2015 (+175 %). Utöver nyligen kommunicerat avtal med SMC ingick Chordate under augusti även ett franchiseavtal med Toutatis AB för en K.O.S-behandlingsklinik i Malmö. Likt upplägget i Solna erbjuder kliniken i Malmö privatbetalande patienter att behandlas för icke-allergisk rinit.

Vi ser mycket positivt på att Chordate följer upp sin försäljningsstrategi och på kort tid har slutit avtal med två kliniker.

”Som vi tidigare har kommunicerat kommer vi att fortsätta bearbeta den svenska marknaden med vår B2C- modell varför det är glädjande att vi utöver vår egen klinik i Stockholm nu kan erbjuda behandlingar via franchisekliniker i både Malmö och Solna”, säger Anders Weilandt, VD för Chordate.

Chordate publicerade nyligen sin Q2-rapport. Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys.

OM CHORDATE

Chordate är ett medicinteknikbolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt ett produktsystem för nervstimulerande behandling av kronisk nästäppa. Chordates behandling ämnar förbättra förmågan att andas genom näsan hos de miljontals människor som lider av kronisk nästäppa. Behandlingen görs via näsborren (näskavitet) med en kateter som avger en lågfrekvent vibration och antas stimulera näsans slemhinna, det autonoma nervsystemet och den neurologiska obalans som kronisk nästäppa utgör.

Behandlingsmetoden baseras på s.k. Kinetic Oscillation Stimulation (KOS), vilket är en ny nervstimulerande metod som med hjälp av lågfrekvent vibration ger läkare nya behandlingsalternativ mot kronisk nästäppa. Studier har visat att efter två behandlingar, med en månads mellanrum, så fick ca 55 % av patienterna som svarar på behandlingen en kvarstående effekt i mer än sex månader. Bolaget har även observerat patientutfall med kvarstående effekt upp till tio månader, och i enstaka fall ännu längre.