Analytikerkommentar på PM – Chordate startar exklusivt distributionssamarbete i Italien2018-10-11

Chordate Medical AB (”Chordate” eller ”Bolaget”) meddelade den 9 oktober 2018 att de har tecknat ett exklusivt distributionsavtal med L Vedise Hospital S.p.A. (”Vedise”) avseende den italienska marknaden.

Avtalet innebär att Vedise kommer att sälja Chordates produkter i Italien. I pressmeddelandet skriver Anders Weilandt, VD på Chordate, att Bolagets internationella rinit-studie som pågår på 14 universitetskliniker i fem länder har väckt stort intresse från kommersiella aktörer, bl.a. från Vedise i Rom. Chordate har kommunicerat att de primärt inriktar sig mot Norden, Storbritannien och Mellanöstern då dessa anses vara mer mogna marknader. Italien är dock Europas fjärde största marknad för medtech, varför vi ser positivt på att Chordate beslutat att teckna ett avtal med Vedise. Chordates produktsystem är redan CE-märkt, varför försäljningen från Vedise kan starta omgående.

”Vedise är en väletablerad och resursstark aktör inom öron-näsa-hals sedan många år, varför vi bör kunna se växande försäljning till Italien under 2019″, säger Anders Weilandt.

För läsare som vill fördjupa sig mer i Vedise, läs här 

Läs aktieanalys

OM CHORDATE

Chordate är ett medicinteknikbolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt ett produktsystem för nervstimulerande behandling av kronisk nästäppa. Chordates behandling ämnar förbättra förmågan att andas genom näsan hos de miljontals människor som lider av kronisk nästäppa. Behandlingen görs via näsborren (näskavitet) med en kateter som avger en lågfrekvent vibration och antas stimulera näsans slemhinna, det autonoma nervsystemet och den neurologiska obalans som kronisk nästäppa utgör.

Behandlingsmetoden baseras på s.k. Kinetic Oscillation Stimulation (KOS), vilket är en ny nervstimulerande metod som med hjälp av lågfrekvent vibration ger läkare nya behandlingsalternativ mot kronisk nästäppa. Studier har visat att efter två behandlingar, med en månads mellanrum, så fick ca 55 % av patienterna som svarar på behandlingen en kvarstående effekt i mer än sex månader. Bolaget har även observerat patientutfall med kvarstående effekt upp till tio månader, och i enstaka fall ännu längre.