Analytikerkommentar på PM – Chordate på framfart i både UK och Finland2018-02-05

Chordate Medical AB (”Chordate” eller ”Bolaget”) har meddelat att en av Storbritanniens största sjukvårdsstrukturer har inlett utvärdering av Chordates KOS-lösning för behandling av personer med icke-allergisk rinit. Idag kommunicerade Chordate även att de i Finland startat ett distributionssamarbete med finska Steripolar Oy (”Steripolar”).

Storbritannien är en viktig marknad

Chordate har tidigare kommunicerat att de avser rikta sig mot marknaderna i Norden, Mellanöstern och Storbritannien, varför vi ser positivt på att en av de största sjukvårdsstrukturerna i Storbritannien nu kommer att erbjuda Chordates KOS-behandling. Behandlingen erbjuds initialt vid ett sjukhus i London och avsikten är att ytterligare sjukhus och kliniker över hela Storbritannien ska få ta del av Chordates produkt under 2018. Det framgår inte i pressmeddelandet vem kunden är, men med tanke på att det är en ledande aktör i Storbritannien, kan det antas att det innefattar flera tiotals kliniker som potentiellt skulle kunna börja använda sig av Chordates KOS-behandling. Detta är dock svårt att bekräfta idag, och något en investerare bör fortsätta bevaka under 2018.

I en studie av Hellings et al (2017) anges att 200 miljoner människor i världen lider av icke-allergisk nästäppa (rinit), varav ungefär 100 miljoner människor lider av idiopathic rhinitis, vilket är patienter som lider av kronisk nästäppa utan att det finns en underliggande förklaring till varför. 100 miljoner människor runt om i världen som lider av kronisk nästäppa, motsvarar 1,3 % av världens totala befolkning. Skulle samma förhållande tillämpas på den brittiska marknaden, som består av ca 65 miljoner människor, motsvarar 1,3 % ca 900 000 potentiella patienter för Chordate. Att ha ett fungerande samarbete med en av de ledande sjukvårdsstrukturerna är således mycket värdefullt för att kunna nå ut till ett stort antal patienter.

Nytt distributionssamarbete i Finland

Steripolar och Chordate har träffat ett exklusivt distributionsavtal för försäljning av Chordates produkter i Finland. Steripolar är ett av Finlands mest framgångsrika medicintekniska distributörsbolag med lång erfarenhet inom Öron-Näsa-Halsmarknaden (”ÖNH”). Såhär sa Steripolars VD, Kaj Dahlström, i samband med pressmeddelandet:

“Vi har inom Steripolar fattat ett strategiskt beslut att nu bygga vidare på våra historiska framgångar inom ÖNH. Det känns mycket tillfredställande att vi efter utvärdering nu kan ta steget att introducera Chordates produkter på en marknad vi känner mycket väl. Med Chordates stöd och förberedelsearbete både inom de akademiska och privatanknutna kundsegmenten, är vi redo för en flygande start”.

Att Chordate fortsätter ta ytterligare kliv utanför Sverige är viktigt för att Bolaget ska kunna öka försäljningen, något som är av stor vikt i dagens situation då resultatet fortfarande är negativt och likviditeten i Bolaget låg. Steripolar har satt ihop ett team av produktansvariga och säljare som täcker hela den finska marknaden. Chordates produkt kommer att introduceras till Finlands alla ÖNH-läkare på kongressen ”ÖNH-dagarna” den 8-9 februari.

Analyst Group publicerar snart en uppdaterad aktieanalys på Chordate

Det har hänt mycket hos Chordate sedan vi sist publicerade vår aktieanalys. Mot bakgrund av detta vill vi meddela att vi inom kort kommer att publicera en uppdaterad analys, där vi presenterar vår syn på investeringsidéen och härleder tänkbara scenarion kring tillväxt, lönsamhet och värdering.

Läs bolagets PM
Läs vår aktieanalys