Analytikerkommentar på PM – Chordate inleder distributionssamarbete i Israel2018-08-29

Chordate Medical AB (”Chordate” eller ”Bolaget”) meddelade den 28 augusti 2018 att de har tecknat ett exklusivt distributionsavtal för försäljning av Chordates produkter i Israel.

Avtalet har ingåtts med LevPharma Ltd (”LevPharma”) som marknadspartner för Israel. I pressmeddelandet framgår att marknaden består av ca 30 sjukhusbaserade- och 35 privata Öron-Näsa-Halskliniker (ÖNH). Chordate bedömer att avtalet bör kunna generera en växande försäljning i Israel under H2-19. Den regulatoriska processen planeras starta tidigt under Q3-18 (oktober) och pågår normalt i ca sex månader. Under tiden genomförs en provperiod vid en rad sjukhus, varefter introduktion av Chordates produkter successivt sker till Israels ÖNH-kliniker.

Chordates intäktsmodell via distributör grundar sig i en s.k. pay per treatment-modell där installerade system laddas elektroniskt med ett visst antal behandlingar som beställs ifrån Chordate. Antalet behandlingar kan fyllas på löpande när befintliga har förbrukats, vilket med stigande försäljning resulterar i en hög bruttomarginal.

Ökat intresse för aktien – stigit ca 200 % på två veckor

Miljontals människor lider av kronisk nästäppa, en åkomma som dagens vård inte kan hantera. Behandlingsmetoder som nässpray och kirurgiska ingrepp kan vara både ineffektiva eller resultera i långvariga bieffekter för patienten. Chordate kan sitta på lösningen för en marknadspotential i miljardstorlek. Efter en sommarperiod då aktien i stort sett konsoliderade, har aktien stigit med nära 200 % de senaste 15 dagarna.

Utöver nämnt distributionsavtal med LevPharma har Chordate även nyligen kommunicerat att de inleder distributionssamarbete i Storbritannien och Irland, samt att de har tecknat ett franchiseavtal för en K.O.S-behandlingsklinik. Chordate har inlett H2-18 starkt, och på fredagen den 31 augusti publicerar Bolaget sin delårsrapport för andra kvartalet 2018.

I samband med publiceringen av delårsrapporten kommer vi att återkomma med en uppdaterad aktieanalys på Chordate

OM CHORDATE

Chordate är ett medicinteknikbolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt ett produktsystem för nervstimulerande behandling av kronisk nästäppa. Chordates behandling ämnar förbättra förmågan att andas genom näsan hos de miljontals människor som lider av kronisk nästäppa. Behandlingen görs via näsborren (näskavitet) med en kateter som avger en lågfrekvent vibration och antas stimulera näsans slemhinna, det autonoma nervsystemet och den neurologiska obalans som kronisk nästäppa utgör.

Behandlingsmetoden baseras på s.k. Kinetic Oscillation Stimulation (KOS), vilket är en ny nervstimulerande metod som med hjälp av lågfrekvent vibration ger läkare nya behandlingsalternativ mot kronisk nästäppa. Studier har visat att efter två behandlingar, med en månads mellanrum, så fick ca 55 % av patienterna som svarar på behandlingen en kvarstående effekt i mer än sex månader. Bolaget har även observerat patientutfall med kvarstående effekt upp till tio månader, och i enstaka fall ännu längre.