Analytikerkommentar på PM – Chordate inkluderar första patient i pågående internationell studie2018-10-29

Chordate Medical AB (”Chordate” eller ”Bolaget”) meddelade den 26 oktober 2018 att de inkluderar första patient i UK i pågående internationella studie av KOS-behandling av kronisk icke-allergisk rinit.

“Vår viktiga internationella multicenterstudie har varit igång sedan i maj på totalt fyra universitetssjukhus i Holland och Finland. Det är glädjande att nu även den första av tre prövningskliniker i UK har inkluderat sin första patient i studien — de andra två klinikerna kommer att starta inom kort”, säger Anders Weilandt, VD på Chordate.

Via följande LÄNK kan hela pressmeddelandet läsas

Via följande LÄNK finns även intressant läsning om det nyligen tecknade distributionsavtal med Vedise i Italien – försäljningen kan starta omgående.

Analyst Groups sammanfattade syn på Chordate som investering

Chordate kan förbättra förmågan att andas genom näsan hos de miljontals människor som lider av kronisk nästäppa. Givet en patientdriven efterfrågan kan Bolaget öka sin försäljning och 2020 prognostiseras Chordate omsätta ca 25 MSEK, vilket kan jämföras med 1 MSEK 2017. Med en målmultipel om P/S 4, härledd från en relativvärdering, och en diskonteringsränta om 10 %, ger det ett nuvärde om 5,3 kr per aktie på 2020 års prognos.

Potential i B2C-marknaden – två franchiseavtal tecknade i Sverige under 2018. September 2017 öppnade Chordate en egen K.O.S-klinik, där Bolaget började behandla privatbetalande patienter med hjälp av inhyrd vårdpersonal. Resultaten var bra och under H2-2018 har Chordate tecknat ett franchiseavtal för en K.O.S-behandlingsklinik i Malmö och Solna. Denna B2C-verksamhet är en mycket intressant del i Chordates affärsmodell och kan bidra till ökade intäkter.

Joint Venture i Kina ses som stark värdedrivare. Chordate har under maj 2018 tecknat avtal om Joint Venture (JV) avseende Kina tillsammans med Nanos Medical (Shanghai) Limited (”Nanos Medical”). Nanos Medical tillför 1,5 MUSD och Chordate tillför åtta kinesiska patent. Förhoppningen är att försäljningen kan påbörjas inom tre år. Via denna struktur kan Chordate erhålla potentiella försäljningsintäkter från den kinesiska marknaden som kanske annars inte hade varit möjliga.

Pay-per-treatment resulterar i höga brutto-marginaler för Chordate. Chordates intäktsmodell består inte enbart av försäljning av produktsystem. Genom en pay-per-treatment-metod erhålls återkommande intäkter för varje gjord behandling, där varje installerat system laddas elektroniskt med det antal behandlingar som beställs och som kan fyllas på vartefter dessa använts upp. Enkelheten i intäktsmodellen resulterar i höga bruttomarginaler, och på sikt prognostiseras Chordate kunna nå en bruttomarginal uppåt 70 %, förutsatt att antalet sålda behandlingar ökar.

Läs aktieanalys

OM CHORDATE

Chordate är ett medicinteknikbolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt ett produktsystem för nervstimulerande behandling av kronisk nästäppa. Chordates behandling ämnar förbättra förmågan att andas genom näsan hos de miljontals människor som lider av kronisk nästäppa. Behandlingen görs via näsborren (näskavitet) med en kateter som avger en lågfrekvent vibration och antas stimulera näsans slemhinna, det autonoma nervsystemet och den neurologiska obalans som kronisk nästäppa utgör.

Behandlingsmetoden baseras på s.k. Kinetic Oscillation Stimulation (KOS), vilket är en ny nervstimulerande metod som med hjälp av lågfrekvent vibration ger läkare nya behandlingsalternativ mot kronisk nästäppa. Studier har visat att efter två behandlingar, med en månads mellanrum, så fick ca 55 % av patienterna som svarar på behandlingen en kvarstående effekt i mer än sex månader. Bolaget har även observerat patientutfall med kvarstående effekt upp till tio månader, och i enstaka fall ännu längre.