Analytikerkommentar på PM – Camanio Care skriver distributionsavtal i GCC-regionen2018-09-07

Camanio Care AB (”Camanio Care” eller ”Bolaget”) meddelande den 4 september 2018 att de skriver avtal med Thumbay Group Marketing and Distribution Company LLC (”TMDC”) för distribution av Camanio Cares produkter i GCC-regionen.

Under juli levererade Camanio Care en BikeAround till Thumbay Physical Therapy and Rehabilitation Hospital i Ajman, Förenade Arabemiraten (UAE). Det blev därmed den första installationen av BikeAround i regionen Gulfstaternas Samarbetsråd (GCC). Camanio Care skriver nu avtal med TMDC som får exklusiv distributionsrätt för Camanio Cares produkter i Förenade Arabemiraten (UAE) och Oman. I det VD-brev från Catharina Borgenstierna som publicerades under januari 2018 framgick det att Camanio Care avsåg delta på mässan ”Arab Health, Dubai” mellan den 29 januari till den 1 februari. Exakt vad som drivit fram det nya avtalet med TMDC är svårt att säga, men det är tänkbart att Camanio Cares närvaro på mässan tidigare i år kan ha varit en bidragande faktor. Att Bolagets marknadsbearbetning ger resultat är såklart något vi ser positivt på. Det ska nämnas att Thumbay Group via sitt företag Gulf Medical University är en av de största leverantörerna av hälso- och sjukvård i UAE, med patienter från mer än 175 länder. Avtalet är att anse som ytterligare ett genombrott för Camanio Care.

”Äldreomsorgen i Förenade Arabemiraten är under pågående utveckling, och vi förväntar oss att styrande myndigheter kommer att presentera stora förändringar kring regler gällande hälso- och sjukvård, särskilt när det kommer till hälso-och sjukvårdsförsäkringar för vård i hemmet. Regeringen sätter redan mycket fokus på att öka livskvalitén för barn med funktionsnedsättningar. Vi tror att Camanio Cares produkter kommer att ge marknaden eftertraktade lösningar, och vi ser fram emot att kunna etablera en tydlig representation av Camanio Cares fantastiska portfolio”, säger Ahmed M.A. Sattar, Business Developer på Thumbay Physical Therapy and Rehabilitation Hospital i Ajman.

Analyst Groups syn på Camanio Care som investering

Camanio Care värderas till ca 30 MSEK på en marknad som står inför en potentiellt exponentiell tillväxtfas. Om acceptansgraden för ny robotik och teknologi inom äldrevården ökar finns det goda möjligheter för Bolaget att växa, dels på befintlig produktbas, dels med nya förvärv och produkter. I ett Base scenario prognostiseras omsättningen öka successivt till 2022. Baserat på en relativvärdering och diskonteringsmetod, härleds ett teoretiskt fundamentalt nuvärde per aktie om 3,5 kr.

 Läs aktieanalys

OM CAMANIO CARE

Camanio Care AB (”Camanio Care” eller ”Bolaget”) grundades hösten 2016 och är ett IT- och robotikbolag som med välfärdsteknik vill höja livskvalitén hos individer, samtidigt som vårdkvalitén ska öka och bli mer effektiv. Bolaget har en bred produktportfölj och består av produkter som upplevelsecykeln BikeAroundTM (”BikeAround”), äthjälpmedlet Bestic® (”Bestic”), tillsynsroboten GiraffTM (”Giraff”), m.fl. Camanio Care har via egen organisation samt partnernätverk en global närvaro. Juli 2018 förvärvades IoT-bolaget VITAL Integration, vilket gör att Camanio Care även kan erbjuden en digital plattform som ökar individers trygghet och självständighet.