Analytikerkommentar på PM – Camanio Care skriver avtal med VITAL Integration2018-05-22

Camanio Care AB (”Camanio Care” eller ”Bolaget”) kommunicerade den 21 maj 2018 att de skriver avtal med VITAL Integration, efter att tidigare i mars ingått en avsiktsförklaring.

Följande information om upplägg framgår i pressmeddelandet:

” […] Camanio Care har genom licensavtalet en exklusiv rättighet att sälja, använda, vidareutveckla och integrera Vitals lösningar med Camanios befintliga produkter under minst fyra år.”

Utöver licensavtalet fördjupas även samarbetet genom att Camanio Care anställer nyckelpersoner. Således stärker Camanio Care organisationens kompetens inom IoT och blir mer och mer ett kommersiellt bolag. Det som är intressant med att inkludera denna del i Camanio Cares verksamhet är att en SaaS-modell kan upprättas, vilket kan innebära återkommande intäkter med god marginal.

Det kan även nämnas att Regeringen satsar 350 MSEK på ny teknik i äldreomsorgen för innevarande år i vårändringsbudgeten 2018. Det kan t.ex. handla om mobila trygghetslarm för äldre, som t.ex. innebär att människor med begynnande demens kan vistas ute men kan larma om de känner otrygghet. Genom det tecknade avtalet med VITAL Integration kan Camanio Care möta de behov som regeringen lyfter fram genom sin öronmärkning av 350 MSEK till ny teknik inom äldreomsorgen.

Såhär säger Catharina Borgenstierna, VD på Camanio Care, i samband med pressmeddelandet:

Det här är ett strategiskt viktigt steg för oss. Vi går in i precis rätt skede för att på allvar möta våra kunders behov av digital trygghet och tillsyn. Detta är ett område som vi är övertygade har en stark tillväxt de kommande åren. Vital Integration har en unik kompetens inom systemarkitektur, design och integration av välfärdstjänster. Vi kommer värna om Vital Integrations befintliga kunder och leverantörer genom en nära dialog med alla partners. Med Camanios resurser kommer vi gemensamt kunna stärka både samarbeten och erbjudandet.”

Uppdaterad aktieanalys

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Camanio Care.

OM CAMANIO CARE

Camanio Care AB (”Camanio Care” eller Bolaget”) bildades hösten 2016 genom en sammanslagning av Bestic AB och Brighter Two AB och är ett IT- och robotikbolag med välfärdsteknologi för vård- och omsorg. Camanio Care är verksamma på ett globalt plan och erbjuder idag flertalet produkter, tjänster och utbildningar med fokus på ökad vårdkvalitet inom områden som aktivering, måltid och digital tillsyn. Bolaget noterades på AktieTorget våren 2017.