Analytikerkommentar på PM – Camanio Care levererar flera BikeArounds under december2018-12-14

Camanio Care AB (”Camanio Care” eller ”Bolaget”) meddelande den 13 december 2018 att de levererar BikeAround till Vetlanda, Värnamo och Botkyrka.

I pressmeddelandet framgår att ordern i sig inte är av något större ekonomiskt värde, men likväl så visar detta på en ökad mognadsgrad hos flera kommuner som nu väljer att investera ytterligare i välfärdsteknologi. Kommunerna har efterfrågat en komplett lösning som ger en virtuell cykelupplevelse, där Camanio Cares BikeAround stod kvar som det bästa alternativet.

”Vi är glada över att få leverera på våra upplevelsecyklar till ännu fler kommuner. Det är en lösning med både en god upplevelse till den som använder cykeln och en innovativ mjukvara. Det är en framgång för vården att allt fler kommuner väljer att satsa på välfärdsteknik för att lyfta äldreomsorgen och bidra till livskvalitet. Vår lösning BikeAround syftar till att aktivera äldre med rörelse, kognitiv stimulering och social interaktion”, säger Linda Björk, säljchef på Camanio Care.

Om BikeAround

En av de stora utmaningarna inom omsorgen är att kunna erbjuda meningsfulla aktiviteter och bidra med ökad kommunikation med anhöriga och personal. BikeAround är lik en cykel där en omslutande skärm gör att användaren kan cykla runt i en virtuell värld. Cykeln finns även i en mer kompakt variant där en tv-skärm istället används. Mjukvaran använder sig av Googles karttjänst Google Street Views och ger en användaranpassad upplevelse. Målet med BikeAround är att underlätta fysisk, social och mental aktivering för äldre.

Analyst Groups syn på Camanio Care som investering

Camanio Care värderas till ca 35 MSEK på en marknad som står inför en potentiellt exponentiell tillväxtfas. Om acceptansgraden för ny robotik och teknologi inom äldrevården ökar finns det goda möjligheter för Bolaget att växa, dels på befintlig produktbas, dels med nya förvärv och produkter. I ett Base scenario prognostiseras omsättningen öka successivt till 2022. Baserat på en relativvärdering och diskonteringsmetod, härleds ett teoretiskt fundamentalt nuvärde per aktie om 3,5 kr. I skrivande stund handlas aktien till 1,74 kr (kl 11:30, 2018-12-14).

Läs aktieanalys

OM CAMANIO CARE

Camanio Care AB (”Camanio Care” eller ”Bolaget”) är ett IT- och robotikbolag som med välfärdsteknik utvecklar innovativa lösningar för omsorg i hemmet med individen i fokus. Bolaget erbjuder digitala tjänsteplattformar för en digital omsorg, robotik, hjälpmedel och gamification med produkter såsom VITAL, BikeAroundTM, Bestic® och GiraffTM. Camanio Care har via egen organisation samt partnernätverk en global närvaro. Efterfrågan av lösningar likt de Camanio Care erbjuder ökar, och kan dessa robotik- och tekniklösningar få ett större fäste inom vården finns det goda möjligheter för Bolaget att växa, dels på befintlig produktbas, dels med nya förvärv och produkter.