Analytikerkommentar på PM – Camanio Care får beviljad varumärkesregistrering i Kina för Bestic2018-05-31

Camanio Care AB (”Camanio Care” eller ”Bolaget”) meddelade den 30 maj 2018 att de beviljats varumärkesregistrering för äthjälpmedlet Bestic® (”Bestic”).

Nyheten innebär att Bestic är officiellt registrerad på den kinesiska marknaden, något vi ser positivt på då det innebär att Camanio Care skyddas mot varumärkesintrång. Camanio Care meddelade tidigare under april 2018 att Bestic beviljats ett patent på den kinesiska marknaden, vilket räcker i 10 år.

Enligt marknadsdata från EU-projektet SILVER framgår att 0,2 % av den vuxna befolkningen får hjälp att matas. Enbart i Kina, som består av cirka 1,4 miljarder människor, kan det röra sig om fler än 2 miljoner vuxna människor i behov av assistans kring måltidssituationen. En marknad som således kan adresseras med Bestic.

Med Bestic kan användare med nedsatt funktion, eller saknad av funktion i armar eller händer, få assistans vid måltiden. Bestic möjliggör för personer som tidigare behövt hjälp att bli mer självständiga. Det kan t.ex. vara personer med neurologiska diagnoser som stroke, MS, Parkinsons, ALS eller personer som lider av reumatism, ryggmärgsskador m.m. DALY (Disability-Adjusted Life Years) är ett mått på framtida strömmar av friska levnadsår en person skulle få givet full levnadsålder, men som går förlorade till följd av en sjukdom eller skada. Enligt WHO (2006) utgjorde neurologiska sjukdomar 6,3 % av världens totala DALY:s. Via en robotliknande arm kan användaren själv styra takten och vilken matbit som väljs.

Uppdaterad aktieanalys

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Camanio Care.

OM CAMANIO CARE

Camanio Care AB (”Camanio Care” eller ”Bolaget”) grundades hösten 2016 och är ett IT- och robotikbolag som med välfärdsteknik vill höja livskvalitén hos individer, samtidigt som vårdkvalitén ska öka och bli mer effektiv. Bolaget har en bred produktportfölj och består av produkter som upplevelsecykeln BikeAroundTM, äthjälpmedlet Bestic®, tillsynsroboten GiraffTM m.fl. Camanio Care har via egen organisation samt partnernätverk en global närvaro.