Analytikerkommentar på PM – Camanio Care erhåller order från svensk kommun2018-10-29

Camanio Care AB (”Camanio Care” eller ”Bolaget”) meddelande förra veckan den 25 oktober 2018 att de erhåller order av Bestic och BikeAround från Kävlinge kommun.

 

Kävlinge kommun har tilldelats ca 1 MSEK i statsbidrag från regeringen för att investera i välfärdsteknik, där kommunen väljer att köpa in äthjälpmedlet Bestic och upplevelsecykeln BikeAround från Camanio Care. Även om ordervärdet, med tanke på vad statsbidraget uppgick till, kan antas vara lågt är det positivt att en kommun när tillgängliga finanser finns väljer just Camanio Cares lösningar. Utöver order av nämnda produkter ska även kommunen delta i det fortsatta arbetet med att utveckla Mealtime Quality Index (MQi), vilket är Camanio Cares måltidskvalitetsindex som syftar till att förbättra äldres måltidssituation.

Vår syn på Camanio Care som investering

Camanio Care värderas till ca 30 MSEK på en marknad som står inför en potentiellt exponentiell tillväxtfas. Om acceptansgraden för ny robotik och teknologi inom äldrevården ökar finns det goda möjligheter för Bolaget att växa, dels på befintlig produktbas, dels med nya förvärv och produkter. I ett Base scenario prognostiseras omsättningen öka successivt till 2022. Baserat på en relativvärdering och diskonteringsmetod, härleds ett teoretiskt fundamentalt nuvärde per aktie om 3,5 kr.

Camanio Care genomför en företrädesemission om 5 MSEK + 2 MSEK

Företrädesemissionen uppgår till 5 MSEK. Förutom företrädesemissionen om 5 MSEK så har styrelsen även beslutat om en överteckningsemission, med företrädesrätt för befintliga aktieägare, om upp till 2 MSEK. De tillförda medlen kommer användas för att investera i kommersialisering och expansion av smarta tjänster för hemmet.

Läs mer om emissionen

Såhär säger VD Catharina Borgenstierna:

”Vi har stöd av våra nuvarande investerare för att kunna fortsätta med våra strategiska och finansiella tillväxtplaner. De sammanlagda investeringarna i bolaget om hittills 60 MSEK har framförallt satsats inom forskning och utveckling. Med detta kapitaltillskott avser vi att fortsätta utveckla våra kommersialiseringsaktiviteter. Den digitala transformationen av vård och omsorg har precis inletts, och vi har tagit position för att kapitalisera på den marknaden”

Läs mer om emissionen

OM CAMANIO CARE

Camanio Care AB (”Camanio Care” eller ”Bolaget”) är ett IT- och robotikbolag som med välfärdsteknik utvecklar innovativa lösningar för omsorg i hemmet med individen i fokus. Bolaget erbjuder digitala tjänsteplattformar för en digital omsorg, robotik, hjälpmedel och gamification med produkter såsom VITAL, BikeAroundTM, Bestic® och GiraffTM. Camanio Care har via egen organisation samt partnernätverk en global närvaro. Efterfrågan av lösningar likt de Camanio Care erbjuder ökar, och kan dessa robotik- och tekniklösningar få ett större fäste inom vården finns det goda möjligheter för Bolaget att växa, dels på befintlig produktbas, dels med nya förvärv och produkter.