Analytikerkommentar på PM – Camanio Care deltar i forskningsprojekt för robotar i äldrevården2018-04-09

Camanio Care AB (”Camanio Care” eller ”Bolaget”) meddelade den 9 april att deras forskningsingenjör Ann-Louise Lindborg medverkar i ett internationellt forskningsprojekt.

Forskningsprojektet syftar till att öka självständigheten för äldre med hjälp av tekniska hjälpmedel, och inom projektet vidareutvecklas bl.a. Camanio Cares produkt Bestic®.

Bestic – äthjälpmedlet som ökar användarens självständighet

Med Bestic kan användare med nedsatt funktion, eller saknad av funktion i armar eller händer, få assistans vid måltiden. Bestic möjliggör för personer som tidigare behövt hjälp att bli mer självständiga. Det kan t.ex. vara personer med neurologiska diagnoser som stroke, MS, Parkinsons, ALS eller personer som lider av reumatism, ryggmärgsskador m.m. DALY (Disability-Adjusted Life Years) är ett mått på framtida strömmar av friska levnadsår en person skulle få givet full levnadsålder, men som går förlorade till följd av en sjukdom eller skada. Enligt WHO (2006) utgjorde neurologiska sjukdomar 6,3 % av världens totala DALY:s. Med Bestic kan användaren via en robotliknande arm själv styra takten och vilken matbit som väljs. I Sverige föreskrivs Bestic antingen genom en Hjälpmedelscentral eller via kommunerna. Priset för Bestic har historiskt varit omkring 45 000 SEK i Sverige.

Om forskningsprojektet

Projektet är ett svenskt-japanskt samarbete, och finansieras av Vinnova tillsammans med Japan Science and Technology Agency (JST). Forskningsprojektet, vilket pågår fram till mars 2019, uppmärksammades även i P4 Värmland, där projektdeltagare medverkar i en intervju. Klicka på denna länk för att lyssna på inslaget. Såhär säger Ann-Louise Lindborg på Camanio Care i samband med pressmeddelandet:

”Jag är jätteglad att få vara med i ett forskningsprojekt med japanska parter och Karlstad universitet. Genom att vi är människor som kommer från olika miljöer, akademi, företag och från olika länder så är vi tränade att tänka lite olika. Detta kan vara jobbigt, men i detta projekt upplever jag det som en styrka för alla är lyhörda för varandra och vi kommer på idéer som inte annars skulle ha kommit.”

Nedan följer vår sammanfattade syn på Camanio Care som en investering idag:

  • 20 % av världens befolkning förväntas vara över 60 år 2050. En större andel åldrande befolkning och en relativt mindre andel som kan ta hand om den innebär stora utmaningar för samhället. Det finns ett behov av innovativa teknologiska lösningar, en trend som gynnar aktörer likt Camanio Care.
  • Allmänhetens acceptansgrad kommer avgöra tillväxten. Marknaden för välfärdsteknik befinner sig ännu i sin linda och frågan återstår i vilken takt utvecklingen kommer ske, när den breda allmänheten vänjer sig vid tekniken och när kunderna börjar lägga sina orders.
  • En investering idag är en tidig positionering inför ett potentiellt paradigmskifte. Camanio Care värderas idag till omkring 30 MSEK (Market Cap) på en växande teknikmarknad som adresserar äldrevården. I takt med en mer utvecklad marknad kan Bolaget växa exponentiellt.

OM CAMANIO CARE

Camanio Care AB (”Camanio Care” eller Bolaget”) bildades hösten 2016 genom en sammanslagning av Bestic AB och Brighter Two AB och är ett IT- och robotikbolag med välfärdsteknologi för vård- och omsorg. Camanio Care är verksamma på ett globalt plan och erbjuder idag flertalet produkter, tjänster och utbildningar med fokus på ökad vårdkvalitet inom områden som aktivering, måltid och digital tillsyn. Bolaget noterades på AktieTorget våren 2017.

Läs vår aktieanalys