Analytikerkommentar på PM – Beyond Frames och Sony Interactive Entertainment har slutit ett Global Developer & Publisher Agreement2019-02-12

Beyond Frames Entertaintment (”Beyond Frames” eller ”Bolaget”) meddelade igår den 11 februari 2019 att Bolaget har tecknat ett avtal med PlayStation om att utveckla och marknadsföra dataspel.

Kommentar – Nytt avtal

Beyond Frames tillkännagav igår ett nytt avtal med Sonyägda Playstation om att utveckla och marknadsföra dataspel. Avtalet innebär att Cortopia blir partner till Sony Interactive Entertainment och således erbjuds möjligheten att utveckla och sälja spel på Sony PlayStation. Analyst Group ser avtalet som ett steg i ledet för Beyond Frames att bli en global VR-aktör, och anser att samarbetet kan komma att bidra till omfattande intäkter när VR-marknaden slår igenom.

Cortopia Studios täcker nu alla väsentliga tillverkare av VR-headsets, vilket innebär att dotterbolaget är välpositionerade för att kapitalisera på framtida marknadstillväxt.

Analyst Groups sammanfattade syn på Beyond Frames

Beyond Frames har skalat upp organisationen och samtidigt bevisat att nödvändig kompetens för att utveckla lyckade spel återfinns i dotterbolagen. Bolagets nettokassa om cirka 34 MSEK möjliggör förvärv i närtid, vilka anses viktiga för Bolagets utveckling. Med fortsatta satsningar på att utveckla framgångsrika spelkoncept återfinns potential för en omfattande omsättningstillväxt under de kommande åren. I ett Base scenario förväntas en omsättning om 22,6 MSEK år 2020. Baserat på en relativvärdering, härleds ett potentiellt värde per aktie om 9,1 SEK.

Läs aktieanalys

Om Beyond Frames

Beyond Frames är ett svenskt spelbolag vars strategi är att förvärva oberoende spelstudios med inriktning på Virtual Reality och Augmented Reality, samt bygga upp nya spelstudios organiskt. Bolaget har ett helägt dotterbolag, Cortopia Studios, som 2016 erhöll utmärkelsen ”Best VR Game” av International Mobile Gaming Awards för spelet Wands. Utöver detta har Beyond Frames ytterligare ett dotterbolag, Zenz VR, där Niklas Persson, som bl.a. var med och utvecklade spelet Codename Eagle som senare utvecklades till Battlefield, är delägare och operativt verksam. Bolaget är sedan december 2018 noterade på Spotlight Stock Market.